Jason G Hua

Major: BBA Legal Studies
Graduation:

Student

MIS Badge

Official Professional Achievement badge awarded by the Department of Management Information Systems

Click here to validate the recipient

NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

NHÀ ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5 CẦN PHẢI LƯU Ý

KHI ĐẦU TƯ VÀO HOA KỲ

EB-5 là chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ cấp Quy chế Thường trú nhân (Thẻ Xanh – theo đó, nhà đầu tư và vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi được cấp quy chế định cư dài hạn và có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ) cho nhà đầu tư nước ngoài thỏa mãn các điều kiện theo luật định.

I – CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5

1. Đầu tư Trực tiếp

Là hình thức Nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn theo một mức nhất định để tự thành lập doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ. Theo hình thức này, Nhà đầu tư có thể đầu tư kinh doanh tại bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, nhưng phải trực tiếp điều hành kinh doanh và sống tại nơi đầu tư. Ngành nghề kinh doanh theo hình thức đầu tư này là bất kỳ ngành nghề nào mà luật pháp Hoa Kỳ không cấm, miễn là phù hợp với mục tiêu của Nhà đầu tư.

Hình thức Đầu tư trực tiếp được thể hiện bằng cách thức Nhà đầu tư:

 • Thành lập doanh nghiệp mới;
 • Mua lại doanh nghiệp đang hoạt động, và phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp này đạt đến mức bằng hoặc hơn 140% so với quy mô ban đầu của doanh nghiệp này.
 • Nếu Nhà đầu tư mua lại doanh nghiệp bị lỗ bằng hoặc nhiều hơn 20% trên tổng giá trị tài sản của nó liên tục trong vòng 12 – 24 tháng, thì Nhà đầu tư không cần phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo duy trì số lượng lao động đang làm việc của doanh nghiệp này.

2. Đầu tư Gián tiếp

Là hình thức đầu tư theo đó, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn đầu tư để hợp tác với các Trung tâm Vùng (Regional Centers). Theo hình thức này, Nhà đầu tư có thể sinh sống bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, không bắt buộc phải tham gia trực tiếp vào việc điều hành kinh doanh và sinh sống tại nơi đầu tư. Ngành nghề kinh doanh của các trung tâm đầu tư thường là Bất động sản, Cơ sở hạ tầng, Cho thuê tài chính, Cở sở kinh doanh, và Nông nghiệp.
II – QUY TRÌNH CẤP THẺ XANH THEO DIỆN EB-5 VISA

Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư vào Hoa Kỳ, và thực hiện đầy đủ các thủ tục hợp tác, thành lập doanh nghiệp => Nhà đầu tư hoặc Người đại diện của Nhà đầu tư nộp đơn cùng đầy đủ giấy tờ cần thiết đến Sở Di trú Hoa Kỳ => Nếu được chấp thuận, Sở Di trú sẽ cấp Thẻ Xanh Tạm thời (thời hạn 2 năm) cho Nhà đầu tư => Trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư hoặc Người đại diện sẽ nộp bộ hồ sơ đến Sở Di trú để xin cấp Thẻ Xanh Thường trú (dài hạn) => Nếu được chấp nhận, Sở Di trú sẽ hủy bỏ các điều kiện của Thẻ Xanh tạm thời, và cấp Thẻ Xanh thường trú cho Nhà đầu tư và vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi => Nộp đơn thi nhập Quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm kể từ ngày được cấp Thẻ Xanh tạm thời.

III – CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP THẺ XANH TẠM THỜI THEO DIỆN EB-5

Để được cấp Thẻ Xanh Tạm thời theo diện EB-5, nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

1. Tài chính và Nơi đầu tư:

 • Nhà đầu tư phải có ít nhất là 1 triệu đô là Mỹ và có thể đầu tư vào bất cứ nơi nào trong nước Mỹ.
 • Nhà đầu tư phải có ít nhất 500 ngàn Đô la Mỹ, và phải đầu tư vào vùng nông thôn (dân số bằng hoặc ít hơn 20.000 người), vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (bằng hoặc hơn 150% mức thất nghiệp của Liên bang) , hoặc là các khu vực do Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định (Targeted Employment Area – TEA), hoặc các trung tâm vùng (Regional Centers) được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp thuận.

Vốn đầu tư phải xuất phát từ những nguồn hợp pháp, và nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư hợp pháp thường xuất phát từ những nguồn sau đây:

a. Tiền Lương

Tiền lương bao gồm tiền do người chủ lao động trả, tiền công, và tài sản được mua từ tiền lương này. Các giấy tờ chứng minh cho khoản tiền lương này bao gồm:

 • Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Sở Di trú chỉ quan tâm đến khía cạnh là nguồn vốn đầu tư được thực chất rút ra từ tiền lương của Nhà đầu tư; Sở di trú không quan tâm đến việc Nhà đầu tư có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không. Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư phải chuẩn bị và ký vào văn bản mô tả chi tiết về công ty nơi Nhà đầu tư làm việc, giờ giấc làm việc, và tổng số thu nhập mà Nhà đầu tư tích lũy được trong quá trình làm việc.
 • Nếu một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn đầu tư xuất phát từ thu nhập của vợ/chồng Nhà đầu tư, thì Nhà đầu tư cũng cần cung cấp Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư từ vợ/chồng của mình.
 • Nhà đầu tư cũng cần cung cấp một bức thư của công ty nơi Nhà đầu tư làm việc, theo đó mô tả ngành nghề kinh doanh của công ty, vị trí nhân sự của Nhà đầu tư trong công ty, tổng số thu nhập của Nhà đầu tư tích lũy được trong quá trình làm việc.
 • Hợp đồng lao động: Nhà đầu tư cần cung cấp Hợp đồng lao động trong đó quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
 • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng: Nhà đầu tư cần cung cấp Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng nơi tiền lương được chuyển vào nhằm giúp Sở Di trú xem xét việc hợp pháp và sự tích lũy tiền lương của Nhà đầu tư.
 • Nếu nguồn vốn đầu tư là tài sản được mua từ tiền lương, bên cạnh các giấy tờ về tiền lương nêu trên, thì Nhà đầu tư phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó.

b. Các khoản tiền vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp, cầm cố của Nhà đầu tư

Các khoản tiền vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp, cầm cố của Nhà đầu tư chỉ được xem là nguồn vốn đầu tư theo diện EB-5 chỉ khi nào nó đã thực sự thuộc quyền chiếm hữu của Nhà đầu tư. Các giấy tờ cần thiết chứng minh cho khoản vay này bao gồm:

 • Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận nguồn vốn đầu tư xuất phát từ khoản vay do Nhà đầu tư chuẩn bị và ký: Văn bản này phải mô tả các nội dung và thời hạn của khoản vay, và phải thể hiện rõ được đảm bảo bởi tài sản thế chấp cụ thể nào.
 • Bản hợp đồng vay: Nhà đầu tư nên cung cấp bản hợp đồng vay vốn với các điều khoản rõ ràng về lãi suất vay, cụ thể về tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay, thời hạn trả nợ (thời hạn trả nợ này nên dài hơn 2 năm). Tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay này phải là tài sản cá nhân của Nhà đầu tư.
 • Văn bản của Ngân hàng xác nhận khoản tiền vay đã được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư.
 • Nếu người cho vay tiền là cá nhân, thì người cho vay tiền phải cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền vay này. Các loại giấy tờ này cũng tương tư như các loại giấy tờ do Nhà đầu tư cung cấp để chứng minh về tiền lương của mình.
 • Nếu khoản vốn vay được đảm bảo bằng việc thế chấp bất động sản, thì Nhà đầu tư cần phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với bất động sản thế chấp này. Kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể bao gồm hợp đồng thế chấp, giấy đặt cọc và biên lai nhận tiền, biên lai nộp các loại thuế liên quan đến bất động sản thế chấp, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền dùng để mua bất động sản này.
 • Nếu nguồn vốn đầu tư được rút ra từ phần góp vốn trong công ty, Nhà đầu tư cần cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến tình hình tài chính của công ty như báo cáo tài chính, bản cân đối tài sản, báo cáo dòng tiền mặt lưu thông, đồng thời Nhà đầu tư cũng phải cung cấp giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty. Ngoài ra, Nhà đầu tư cũng cần cung cấp Biên bản nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

c. Nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc từ quà tặng

Nếu một phần hoặc toàn bộ Vốn đầu tư có nguồn gốc từ quà tặng do cá nhân, tổ chức tặng cho Nhà đầu tư, trong trường hợp này Nhà đầu tư cần cung cấp các loại giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư phải chuẩn bị và ký vào văn bản giải thích chi tiết nguồn gốc của quà tặng và cách thức người tặng quà tích lũy đượv quà tặng, và phải thể hiện rõ ràng là quà tặng dùng để tặng cho Nhà đầu tư để dùng vào mục đích đầu tư theo diện EB-5.
 • Văn bản xác nhận của người tặng quà: Người tặng quà cũng phải có văn bản xác nhận việc tặng quà cho Nhà đầu tư nhằm mục đích để đầu tư theo diện EB-5. Các thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số CMND, hộ chiếu của người tặng quà cũng phải được nêu ra trong văn bản này.
 • Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của quà tặng. Các giấy tờ này cũng tương tự như các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tiền lương.

d. Vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc bán chứng khoán

Nguồn tiền thu được từ việc bán chứng khoán cũng được xem là nguồn vốn đầu tư theo diện EB-5, và nhà đầu tư cũng pháp cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thuế thu nhập cá nhân, nguồn gốc hợp pháp của nguồn tiền dùng để mua chứng khoán, giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán, hợp đồng, giấy tờ thể hiện giao dịch mua bán chứng khoán hợp pháp.

e. Vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc bán bất động sản

Nhà đầu tư có thể dùng tiền từ việc bán bất động sản hợp pháp của mình để làm một phần hoặc toàn bộ Vốn đầu tư theo diện EB-5. Các loại giấy tờ Nhà đầu tư cần cung cấp bao gồm:

 • Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư cần chuẩn bị và ký một văn bản giải thích bằng phương thức nào Nhà đầu tư có được bất động sản này, khoản thời gian sở hữu, và tổng số tiền thu được khi bán bất động sản này.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền trước đây dùng để mua bất động sản này.
 • Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cung phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng bán bất động sản, biên lai nhận tiền, biên lai nộp thuế và xác nhận của ngân hàng về việc tiền đã được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư.
 • Nếu nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc cho thuê bất động sản, thì Nhà đầu tư cần cung cấp hợp đồng thuê, biên lai nộp thuế về việc cho thuê nhà, xác nhận của ngân hàng.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Nhà đầu tư cần lưu ý phải duy trì trên sổ sách kế toán thể hiện số vốn góp của Nhà đầu tư bằng hoặc trên 1 triệu USD để đảm bảo mức vốn đầu tư tối thiểu theo quy định của diện EB-5.

2. Về lao động

Đối với hình thức đầu tư trực tiếp, Nhà đầu tư phải đảm bảo duy trì tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian (ít nhất 35 giờ/tuần) trong suốt thời hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Trong thời gian 2 năm này, Nhà đầu tư phải duy trì Sổ sách kế toán, tiền lương, bảo hiểm đầy đủ liên quan đến việc sử dụng 10 lao động này.

Đối với hình thức đầu tư gián tiếp, các Trung tâm đầu tư phải có trách nhiệm chuẩn bị đủ số lượng lao động toàn thời gian theo quy định của Sở Di trú, Nhà đầu tư không có trách nhiệm phải lo đủ số lượng 10 lao động này.

3. Về việc tuân thủ pháp luật

Nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ: phải kê khai và đóng thuế đầy đủ. Phải mua bảo hiểm cho người lao động theo quy định, và không vi phạm luật di trú Hoa Kỳ trong quá khứ.

Về vấn đề kê khai thuế và thu nhập có khả năng chịu thuế, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ yêu cầu Nhà đầu tư phải kê khai tất cả các tài sản và các khoản thu nhập của Nhà đầu tư cả trên lãnh thổ Hoa Kỳ và cả ở nước ngoài. Như vậy, Nhà đầu tư cần phải lưu ý về việc kê khai thuế để tránh bị vi phạm về việc kê khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Sở Di trú sẽ không cấp Thẻ Xanh Thường trú cho Nhà đầu tư vi phạm các quy định về kê khai thuê thu nhập.

4. Về lý lịch tư pháp

Nhà đầu tư phải không phạm tội trong quá khứ, hoặc đã phạm tội nhưng đã được xóa án tích theo quy định của luật pháp nước sở tại.

Trong thời gian 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư không được có bất cứ hành vi phạm tội nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ để tránh việc bị hủy Thẻ Xanh Tạm thời, tù giam, và trục xuất.

5. Về Yêu cầu phải có yếu tố rủi ro đối với vốn đầu tư

Để được cấp Thẻ Xanh Tạm thời, yếu tố rủi ro bắt buột phái có đối vốn nguồn vốn đầu tư của Nhà đầu tư:

 • Nếu đầu tư trực tiếp (tự đầu tư), thì yếu tố rủi ro được hiểu là Nhà đầu tư phải thực sự đã chuyển tiền vào Hoa Kỳ và đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi nộp đơn xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời 2 năm.
 • Nếu đầu tư gián tiếp thông qua một trung tâm vùng do Sở Di trú chấp thuận, thì yếu tố rủi ro được hiểu là giữa Nhà đầu tư và trung tâm vùng không ký kết bất cứ văn bản nào, theo đó bảo đảm việc hoàn trả vốn đầu tư, cũng như tiền lời cho Nhà đầu tư sau khi Nhà đầu tư được cấp Thẻ Xanh Tạm thời 2 năm. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cũng phải thể hiện rõ ràng không những ý định bỏ vốn đầu tư mà con hưởng lợi nhuận hoặc mất mát từ việc đầu tư.

IV – NHỮNG ĐIỂM MẠNH, YẾU KHI ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5

1. Đối với hình thức Đầu tư Trực tiếp (Tự đầu tư)

Hình thức Đầu tư Trực tiếp mang lại sự chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh cũng nhưng quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, hình thức đầu tư này có những điểm yếu sau đây:

 • Mức vốn đầu tư tối thiểu đối với việc đầu tư trực tiếp thường cao hơn so với mức tối thiểu đối với đầu tư gián tiếp.
 • Nhà đầu tư được yêu cầu phải sinh sống tại nơi đầu tư, và tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành kinh doanh. Như vậy, nếu Nhà đầu tư chọn đầu tư vào vùng nông thôn, vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao với mức vốn 500.000 USD, thì Nhà đầu tư phải sinh sống ở những vùng đó. Điều này có thể gây trở ngại cho việc học hành của con cái Nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư phải đảm bảo và duy trì tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian trong suốt 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời.
 • Sở di trú Hoa Kỳ thường kiểm tra hồ sơ gắt gao hơn so với hồ sơ của việc đầu tư gián tiếp.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ theo diện đầu tư trực tiếp thường dài hơn so với hồ sơ đầu tư gián tiếp.
 • Tỷ lệ chấp thuận hồ sơ đầu tư trực tiếp thường thấp hơn nhiều so với hồ sơ đầu tư gián tiếp.
 1. Đối với hình thức Đầu tư gián tiếp– Nhà đầu tư không có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp, định đoạt các vấn đề, quyết định của doanh nghiệp.
 2. – Nhà đầu tư sẽ đối diện với tâm lý bất an hơn về phần vốn đầu tư góp vào doanh nghiệp theo hình thức thức đầu tư gián tiếp bởi vì Nhà đầu tư không được quản lý nguồn vốn này như là hình thức Đầu tư trực tiếp.
 3. Bên cạnh những ưu điểm là Nhà đầu tư không phải lo lắng về nơi sinh sống, cũng như việc điều hành quản lý kinh doanh, hình thức này có những bất lợi sau đây:

V – NHỮNG RỦI RO VÀ LƯU Ý KHI ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5

 1. Đối với hình thức đầu tư trực tiếp– Nhà đầu tư có thể nộp đơn xin visa E2 (nhà đầu tư) hoặc visa L (trao đổi quản lý) để vào Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu, nghiên cứu thị trường trước khi quyết định đầu tư theo diện EB-5. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là visa dạng E2 hay L được cấp rất hạn chế và nhà đầu tư rất khó để xin được các loại visa này. Như vậy, thường là Nhà đầu tư vẫn phải ở tại nước mình trong khi vốn đầu tư đã phải chuyển hết sang Hoa Kỳ.- Việc thuê mướn tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian phải được đảm bảo và duy trì trong suốt thời hạ 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Việc này thể hiện qua việc Nhà đầu tư phải lập sổ lương, sổ chấm công lao động, giờ giấc làm việc. Nếu có lao động trong số 10 lao động này nghỉ việc, thì Nhà đầu tư phải tiến hành thuê mướn lao động mới để bổ sung trong một thời gian hợp lý. Việc thuê mướn có thể được thực hiện bằng việc đăng báo, TV, hoặc nhờ người giới thiệu.- Trong suốt thời gian 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư đặc biệt không được vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, ví dụ như là say rượu khi lái xe, vì có thể bị tước Thẻ Xanh, ở tù và trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
 2. – Nhà đầu tư được yêu cầu phải tham gia trực tiếp vào việc quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này phải được thể hiện bằng các nội dung, điều khoản trên hợp động hợp tác, điều lệ, quyết định, văn bản quản lý của doanh nghiệp thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức vụ quyền hạn của Nhà đầu tư.
 3. – Sở Di trú yêu cầu Nhà đầu tư phải đảm bảo mức vốn đầu tư tối thiểu (1 triệu hoặc 500 ngàn USD) trong suốt 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Mức vốn tối thiểu này phải thể hiện rõ trên sổ sách tài chính kế toán của doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh, nhiều khi Nhà đầu tư không lưu ý và tạm thời rút bớt một số vốn dẫn đến vốn đầu tư giảm thấp hơn mức tối thiểu; hậu quả là Sở Di trú xem không cấp Thẻ Xanh Thường trú cho Nhà đầu tư.
 4. – Theo hình thức đầu tư này, Nhà đầu tư cần phải hoàn thành chuyển vốn đầu tư vào Hoa Kỳ để mua sắm trang thiết bị, thuê mướn văn phòng, thành lập doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ cho Sở di trú để xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời. Như vậy, trong trường hợp này Nhà đầu tư được xem là “nắm dao đằng lưỡi” vì không thể chắn chắn là hồ sơ của mình sẽ được Sở Di trú chấp thuận. Nếu trong trường hợp Sở Di trú từ chối hồ sơ, thì Nhà đầu tư có nguy cơ bị lỗ khi bán lại trang thiết bị, hoặc mất khoản tiền phải trả cho thuê văn phòng,…
 5. Đối với hình thức Đầu tư gián tiếp– Nhà đầu tư chỉ được tham gia với tư cách là Đối tác giới hạn (Limited Partnership), và không có quyền quyết định đối với số vốn đầu tư của mình cũng như đối với việc quả lý, điều hành công ty.- Trách nhiệm thuê mướn tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian thuộc về các Trung tâm vùng. Các Trung tâm này có thể sử dụng các tính trực tiếp hoặc gián tiếp để lo đủ số lao động tối thiểu cho các Nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư, Nhà đầu tư cũng cần yêu cầu Trung tâm vùng cung cấp thông tin và phương pháp tính số lao động theo yêu cầu của Sở Di trú.- Hiện tại, có hơn 400 Trung tâm đầu tư được Sở Di trú phê duyệt. Giữa các Trung tâm này chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh để thu hút Nhà đầu tư về phía mình. Vì vậy, các Trung tâm này có thể tìm mọi cách để lôi kéo Nhà đầu tư, kể các cung cấp thông tin không chính xác, thậm chí là giả mạo.
 6. – Bởi vì một Trung tâm đầu tư có thể có nhiều dự án, nên những nhận xét tốt về Trung tâm của những Nhà đầu tư thành công trước chưa chắc chắn là Nhà đầu tư vào dự án sau sẽ thành công. Nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thật kỹ càng về tính chất của dự án, mục đích, quy mô, và thời hạn của dự án để đánh giá về tính khả thi của dự án.
 7. – Sự hình thành các Trung tâm đầu tư và các mối quan hệ của nó với công ty quản lý dự án, công ty con là rất phức tạp. Vì vậy, Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ sự hình thành, các mối quan hệ của Trung tâm đầu tư, cũng như kỹ năng và trình độ của những người quản lý các Trung tâm vùng này trước khi quyết định đầu tư.
 8. – Các Trung tâm vùng (Regional Centers) có thể có nhiều dự án đầu tư EB-5, và Sở Di trú sẽ phê duyệt từng dự án cụ thể của các Trung tâm đầu tư này. Việc một Trung tâm đầu tư được phê duyệt thì chưa chắc tất cả các dự án của nó được phê duyệt. Do đó, Nhà đầu tư cần phải biết tiền đầu tư của mình được đầu tư vào dự án cụ thể nào, và dự án này đã được Sở Di trú phê duyệt hay chưa.
 9. Đối với hình thức Đầu tư gián tiếp này, Nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề sau đây:

VI – NHỮNG THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT

1. Thông tin về Trung tâm đầu tư, các nhà quản lý, và dự án

 • Học vấn, kinh nghiệm quản lý, uy tín của các Giám đốc Trung tâm vùng.
 • Trung tâm vùng và dự án cụ thể Nhà đầu tư dự định đầu tư vào đã được sự phê duyệt của Sở Di trú Hoa Kỳ hay chưa.
 • Dự án đầu tư cụ thể này được đầu tư từ những nguồn vốn nào.
 • Trung tâm vùng đã dự toán hợp lý về vốn và chi phí cho dự án cụ thể này chưa.
 • Liệu Trung tâm vùng có khả năng huy động đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án này không.
 • Liệu Trung tâm vùng đã có kế hoạch dự phòng trong trường hợp có chi phí phát sinh, nếu có thì như thế nào.
 • Đối với những dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản thì Trung tâm vùng đã có đủ các giấy phép cần thiết chưa.
 • Tiến độ thực hiện dự án hiện nay như thế nào.

2. Thông tin về lao động thuê mướn và khả năng hoàn vốn cho Nhà đầu tư

 • Dựa theo mô hình tài chính của Trung tâm vùng, thì việc tạo ra số lao động tối thiểu cho Nhà đầu tư sẽ như thế nào.
 • Một dự án có thể có nhiều Nhà đầu tư tham gia góp vốn. Vậy Nhà đầu tư cần phải biết mình được phân bổ số lượng 10 lao động như thế nào.
 • Kế hoạch hoàn vốn cho Nhà đầu tư của Trung tâm vùng như thế nào.
 • Thứ tự ưu tiên hoàn vốn của Trung tâm vùng cho các Nhà đầu tư, ngân hàng như thế nào.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Việc Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào Hoa Kỳ theo diện EB-5, và việc Sở Di trú có chấp nhận đơn xin của Nhà đầu tư và cấp Thẻ Xanh Tam thời cho Nhà đầu tư là 2 việc hoàn toàn độc lập với nhau. Không có gì đảm bảo rằng Nhà đầu tư đã bỏ vốn và làm đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết thì sẽ được cấp Thẻ Xanh Tạm thời.
 • Cũng không có gì đảm bảo rằng Nhà đầu tư sẽ được cấp Thẻ Xanh Thường trú sau thời hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời.
 • Một khi Nhà đầu tư quyết định đầu tư theo diện EB-5 thì phải chấp nhận lời lỗ, rủi ro đối với nguồn vốn đầu tư của mình. Vì vậy, không có gì đảm bảo rằng Nhà đầu tư sẽ được hoàn 100% vốn sau 5 năm.
 • Hiện có một số tổ chức, cá nhân đưa ra thông tin rằng Nhà đầu tư chắc chắn 100% sẽ được cấp Thẻ Xanh, chắc chắn sẽ được hoàn 100% vốn sau 5 năm. Những thông tin này là không đúng sự thật và trái với quy định của Chương trình EB-5. Nếu Sở Di trú Hoa Kỳ biết được giữa Nhà đầu tư và các Trung tâm vùng có những cam kết này, thì Sở Di trú sẽ từ chối ngay lập tức đơn xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời cho Nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư cũng cần lưu ý về các khoản phí phải trả. Thông thường, bên cạnh vốn đầu tư được Sở Di trú yêu cầu phải chuyển vào một quỹ bảo đảm (escrow) và sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư nếu hồ sơ không được chấp nhận, Nhà đầu tư phải trả chi phí quản lý cho trung tâm vùng, thường là vào khoản 40.000 – 50.000 USD, và phí cho luật sư hoặc người đại diện. Khoản chi phí quản lý này là không phải nhỏ, vậy Nhà tư cũng cần nên biết khoản chi phí quản lý này có được hoàn trả hay không, bao nhiều phần trăm được hoàn trả trong trường hợp hồ sơ không được chấp nhận.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỨA GIA TƯỜNG

2224 S 62ND Street, Philadelphia, PA. 19142, USA

Cell phone/Viber: 215-275-5428

Email: hgtuong@yahoo.com

Website: http://community.mis.temple.edu/jhua/

Đây là một số thông tin liên quan đến việc cấp Thẻ Xanh theo diện định cư tại Mỹ:

1. Những lợi ích khi được  cấp Thẻ Xanh theo diện đầu tư:

– Vợ, chồng, con cái phụ thuộc đều điều cấp Thẻ Xanh để định cư tại Mỹ.

– Con cái được theo học những trường đại học tốt nhất thế giới tại Mỹ; được hưởng mức học phí thấp như công dân Mỹ, được hỗ trợ và cho mượn tiền học; khi tốt nghiệp sẽ nhận được tấm bằng có giá trị trên toàn thế giới; có cơ hội kiếm được việc làm với mức lương cao.

– Được tham gia vào môi trường kinh doanh tốt nhất, việc kinh doanh được bảo vệ và hỗ trợ tốt nhất.

– Được hưởng sự chăm sóc y tế của Mỹ, là hệ thống y tế tốt nhất thế giới.

– Khi trở thành công dân Mỹ (sau 5 năm), sẽ được Chính phủ Mỹ bảo vệ, được đi nhiều nước trên thế giới mà không công xin thi thực (visa).

– Được hưởng một môi trường trong lành, thực phẩm sạch, vật dụng ít độc hại.

– Quyền công dân được đảm bảo tốt nhất.

– Được cư trú, ở bất cứ bang nào, thành phố nào của nước Mỹ, ví dụ, nhà đầu tư vào New York, nhưng có thể ở tại California.

2. Một số yêu cầu cơ bản đối với nhà đầu tư:

2 lựa chọn đối với mức vốn đầu tư:

– Ít nhất phải có 500.000 USD để đầu tư vào vùng nông thôn, hoặc vùng thất nghiệp cao (theo quy định của chính phủ Mỹ).

– Ít nhất phải có 1.000.000 USD (1 triệu) để đầu tư vào bất cứ vùng nào của Mỹ.

– Ngành nghề, lĩnh vực đầu tư: nhà đầu tư có thể đầu tư bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào thuận lợi nhất.

 


Professional Achievements

Skip to toolbar