Aleksi Aaltonen

Assistant Professor

Faculty/Staff

Rakennushankeen Moniaineksinen Muotoutuminen: Esimerkkinä Ilmatietaan Laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen Uusi Toimitalo

English title: “The shaping of a construction project: the case of the Finnish Meteorological Institute and the Finnish Institute of Marine Research building”

Aleksi Aaltonen

Artikkelini tarkastelee erilaisten teemojen, tapahtumien ja tavoitteiden kietoutumista yhteen Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteiseksi toimitalohankkeeksi Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Toimijaverkkoteoriaan perustuva tutkimusotteeni käyttää apunaan toiminnan kohteen käsitettä useisiin eri organisaatioihin hajautuneen verkoston rajaamisessa.

Yhdyskuntasuunnittelu, 2006:2, pp. 24-45.

Download full PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Information

Speakman 207H
1810 North 13th Street
Philadelphia, PA 19122-6083

aleksi@temple.edu

My website:
aleksi.info

Office Hours

Tuesdays: 2pm–4pm
Thursdays: 2pm–3pm

Skip to toolbar