Community Platform
Interests
Not Available
This Year
No Points
Total
No Points
MIS Badge

Click here
to validate the recipient

DUI, LÁI XE TRONG TÌNH TRẠNG SAY RƯỢU BIA

DUI, LÁI XE TRONG TÌNH TRẠN SAY RƯỢU BIA

LÁI XE TRONG TÌNH TRẠNG BỊ ẢNH HƯỞNG

CỦA CHẤT KÍCH THÍCH
DRIVING UNDER INFLUENCE (DUI)

I – Các quy định và Hình phạt DUI
DUI (Driving Under Influence) bao gồm lái xe trong tình trạng bị say rượu; lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng của chất kích thích (thuốc phiện, ma túy, hay các loại thuốc gây ảo giác khác,…). Trong phạm vi bài viết này sẽ bàn về các quy định và những hậu quả của DUI liên quan đến lái xe trong tình trạng say rượu, bia.
Việc xác định một người lái xe khi đã uống rượu bia có bị DUI hay không căn cứ vào nồng độ cồn (% lượng cồn trong 100ml máu) trong máu của người đó, gọi là BAC (Blood Alcohol Concentration). Ở TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG, THƯỜNG NẾU BAC TỪ 0.08 (8%), THÌ BỊ COI LÀ DUI. Cùng một lượng bia, rượu uống vào cơ thể, những BAC đối với mỗi người có thể khác nhau, căn cứ vào giới tính, độ tuổi, cân nặng, thời gian uống rượu bia. Ví dụ như 2 người đàn ông, người thứ nhất nặng 165bls, uống 4 chai bia, loại 12fl oz, lái xe sau 30 phút uống, thì BAC là 0.0824; người thứ 2 nặng 170bls, và cùng uống 4 chai 12fl oz, cùng lái xe sau 30 phút uống bia, thì BAC là 0.07973. Như vậy, người thứ nhất bị DUI (vì BAC cao hơn 0.08 hay 8%), còn người thứ 2 không bị DUI (vì BAC thấp hơn 0.08 hay 8%).
DUI được quy định theo luật tiểu bang. Ở tất cả các tiểu bang, DUI thường được chia thành 3 mức độ:
DUI mức độ nhẹ (General Impairment)
Nồng độ cồn trong máu (BAC) là từ 8% – 9.9%. Mức phạt như sau:
Nếu trước đó chưa bị DUI nào, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền $300; 6 tháng quản chế (Probation); bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia theo lệnh của tòa.
Nếu trước đó đã bị 1 DUI, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền $300 – $2,000; treo bằng lái xe 12 tháng; tù giam từ 5 ngày – 6 tháng; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia theo lệnh của tòa; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 2 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $500 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 10 ngày – 2 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
2. DUI mức độ cao (High BAC)
Nồng độ cồn trong máu (BAC) là từ 10% – 15.9%. Mức phạt như sau:
Nếu trước đó chưa bị DUI nào, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $500 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 48 giờ – 6 tháng; bắt buộc điều trị cai rượu bia.
Nếu trước đó đã bị 1 DUI, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $750 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 30 ngày – 6 tháng; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 2 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 90 ngày – 5 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 3 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 1 năm – 5 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
3 – DUI mức độ cao nhất (Highest BAC)
Nồng độ cồn trong máu (BAC) là từ 16% trở lên. Mức phạt như sau:
Nếu trước đó chưa bị DUI nào, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1000 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 72 giờ – 6 tháng; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia.
Nếu trước đó đã bị 1 DUI, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 90 ngày – 5 năm; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 2 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $2500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 1 năm – 5 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Theo quy định mới về DUI, người chưa thành niên, tài xế lái xe thương mại, tài xế lái xe bus và bus trường học, và những tài xế khác mà gây ra tại nạn thương tích, hay hư hại tài sản, thì mặc dù BAC thấp hơn 8%, thì vẫn được xem là DUI.
LƯU Ý: Mặc dù DUI được coi là tội phạm (crime) nhưng được phân vào loại TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG (MISDEMEANOR).

II – Những hậu quả của DUI liên quan đến tình trạng di trú
Tình trạng di trú được quy định theo luật Liên bang (Luật di trú và các quy định khác).
Thông thường, những người chưa vào quốc tịch Mỹ, như thường trú nhân (Thẻ Xanh), du khách, … sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bị DUI. Trong phạm vi bài viết này, sẽ chỉ đề cập đến sự ảnh hưởng của DUI (uống bịa rượu) đến tình trạng di trú của Thường trú nhân (Thẻ Xanh).
Khi bi DUI (uống bia rượu), thường trú nhân thường lo lắng nhất về 3 vấn đề sau:
Có bị trục xuất hay không?
Có được thi và vào quốc tịch Mỹ hay không?
Có được bảo lãnh thân nhân hay không?
Công ăn việc làm có bị ảnh hưởng không?

1 – Bị DUI (uống bia rượu) có bị trục xuất hay không?
The quy định của Immigration and Nationality Act (INA), thì những căn cứ để thường trú nhân bị trục xuất như sau:
Từ trước đến nay không phạm tội nghiêm trọng (aggravated felony). Những loại tội nghiêm trọng này bao gồm: tội liên quan đến bạo lực mà ở tù từ 1 năm trở lên; trộm, trộm cắp (bao gồm tội tiêu thụ tài sản trộm cắp) mà ở tù từ 1 năm trở lên; buôn bán ma túy, vũ khí, hoặc vật liệu nổ; buôn người; giết người, hiếp dâm, hay lạm dụng tình dục trẻ em; giúp đỡ hay động phạm với người khác phạm tội nghiêm trọng.
Những tội phạm khác mà có ảnh hưởng xấu đến xã hội, bao gồm: giả mạo tài liệu, chứng cứ để được nhập cảnh vào Mỹ; kết hôn giả để được nhập cảnh và ở lại Mỹ; có hành động gây phương hại đến an ninh quốc gia; gian lận bầu cử.
NHƯ VẬY, THƯỜNG TRÚ NH N BỊ DUI DO UỐNG BIA RƯỢU SẼ KHÔNG BỊ TRỤC XUẤT VÌ DUI CHỈ BỊ COI LÀ TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG (MISDEMEANOR), TRONG KHI CĂN CỨ ĐỂ TRỤC XUẤT LÀ PHẠM TỘI NGHIÊM TRỌNG (AGGRAVATED FELONY).

2- Bị DUI có được thi và vào quốc tịch Mỹ không?
Theo quy định của the Immigration and Nationality Act (INA), thì việc thường trú nhân có được nộp đơn thi quốc tịch và được nhập tịch hay không căn cứ và lý lịch tư pháp (criminal history record) của người đó. Thường là, nếu phạm tội mà ở tù từ 1 năm trở lên (felony) thì không được nộp đơn thi quốc tịch. Nếu chỉ phạm tội mà ở tù dưới 1 năm (misdemeanor) thì được nộp đơn thi quốc tịch, nhưng nếu có đậu phỏng vấn, thì cũng không được tuyên thệ để nhận bằng quốc tịch. Trong mẫu đơn thi quốc tịch N-400, có phần hỏi về criminal history record của đương đương. Theo đó, trong mục 22 -28 có yêu cầu khai về criminal history record, theo đó bắt buộc bạn phải khai cả về những tội phạm mà trước đó đã được clear. Tuy nhiên, nếu đã clear thì vẫn khai để USCIS biết, nhưng bạn vẫn được nộp đơn thi và tuyên thệ vào quốc tịch.
Trong tất cả các trường hợp, thường trú nhân cần làm thủ tục clear criminal history record của mình trước để có thể nộp đơn thi và tuyên thệ vào quốc tịch.

3 – Bị DUI có được bảo lãnh thân nhân hay không?
Theo quy định của Luật di trú (INA) thì, công dân Mỹ và thường trú nhân (Thẻ Xanh 10 năm hoặc vô thời hạn) có quyền bảo lãnh định cư cho thân nhân của mình, như vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh chị em. Để được đủ điều kiện bảo lãnh thân nhân, công dân Mỹ và thường trú nhân phải thỏa mãn yêu cầu về tài chính, đóng thuế, và không bị hạn chế về tình trạng di trú, như bị giữ Thẻ Xanh, bị trục xuất. NHƯNG VẬY, THƯỜNG TRÚ NH N NẾU CHỈ BỊ DUI, VÀ KHÔNG BỊ GIỮ THẺ XANH THÌ VẪN CÓ QUYỀN BẢO LÃNH TH N NH N BÌNH THƯỜNG, MIỄN LÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI CHÍNH, THUẾ.
Lưu ý: Thường trú nhân chỉ được bảo lãnh thân nhân theo diện F2A (vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi); và F2B (con độc thân từ 21 tuổi trở lên). Như vậy, nếu muốn bảo lãnh cha mẹ, con có gia đình, anh chị em thì Thường trú nhân phải thi vào quốc tịch Mỹ.

4 – Công ăn việc làm có bị ảnh hưởng không?
Chắc chắn là có bởi vì DUI record là public record, nghĩa là bất cứ ai cũng có quyền được biết về DUI history record của bạn. Thường là người chủ hãng (employer) sẽ xem DUI history record của bạn trước khi có quyết định nhận bạn vào làm hay không. Những người bị DUI thường hay bị từ chối nhận vào làm việc.

III – THỦ TỤC CLEAR DUI
Để clear DUI đòi hỏi người có kiến thức và nhiều kinh nghiệm về DUI.
1 – Đối với người bị DUI lần đầu:
Thông thường, nếu bạn bị DUI lần đầu, thì để tránh bị kết tội và lưu record, bạn phải trả tiền phạt, tham gia các khóa học về an toàn giao thông, chịu giám sát trong thời gian thử thách (probation) (gọi là Chương trình ARD).
Sau khi đã hoàn thành Chương trình ARD này, bạn có 2 cách để xin xóa DUI:
– Xin lệnh của Tòa để xóa DUI.
– Hoặc bạn phải chờ cho hết thời gian tự động xóa DUI, thường là từ 7 – 10 năm. Ở Pennsylvania theo luật mới được thông qua ngày 1 tháng 2 năm 2004, thì thời gian tự động xóa DUI là 10 năm.
Như vậy, sau khi DUI được xóa, nếu bạn tiếp tục bị DUI, thì DUI này sẽ được coi là DUI lần đầu.

2 – Đối với người bị DUI lần thứ 2 trở lên:
Thông thường, bạn không được tham gia Chương trình ARD, mà cách tốt nhất là nhờ luật sư DUI, vì luật sư DUI thường có quan hệ tốt với cảnh sát và tòa án, là những người có thẩm quyền quyết định bạn có bị DUI hay không. Cảnh sát có thể khai rằng máu đo nồng độ cồn bị sai, hoặc thậm chí cảnh sát không tham gia phiên tòa, lúc đó bạn là người thắng kiện và không bị DUI. Tòa án của có quyền hoãn phiên tòa nhiều lần, hoặc thẩm vấn cảnh sát về DUI của bạn, và có quyền ra bản án tuyên bạn không bị DUI.
Vậy trong trường hợp bị DUI từ lần thứ 2 trở lên, cách tốt nhất là bạn nên nhờ luật sư DUI lo thủ tục.

https://www.facebook.com/pages/T%C3%ACm-Hi%E1%BB%83u-Lu%E1%BA%ADt-Ph%C3%A1p-Hoa-K%E1%BB%B3/768761736545521?ref=aymt_homepage_panel

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

NHÀ ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5 CẦN PHẢI LƯU Ý

KHI ĐẦU TƯ VÀO HOA KỲ

EB-5 là chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ cấp Quy chế Thường trú nhân (Thẻ Xanh – theo đó, nhà đầu tư và vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi được cấp quy chế định cư dài hạn và có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ) cho nhà đầu tư nước ngoài thỏa mãn các điều kiện theo luật định.

I – CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5

1. Đầu tư Trực tiếp

Là hình thức Nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn theo một mức nhất định để tự thành lập doanh nghiệp kinh doanh tại Hoa Kỳ. Theo hình thức này, Nhà đầu tư có thể đầu tư kinh doanh tại bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, nhưng phải trực tiếp điều hành kinh doanh và sống tại nơi đầu tư. Ngành nghề kinh doanh theo hình thức đầu tư này là bất kỳ ngành nghề nào mà luật pháp Hoa Kỳ không cấm, miễn là phù hợp với mục tiêu của Nhà đầu tư.

Hình thức Đầu tư trực tiếp được thể hiện bằng cách thức Nhà đầu tư:

 • Thành lập doanh nghiệp mới;
 • Mua lại doanh nghiệp đang hoạt động, và phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp này đạt đến mức bằng hoặc hơn 140% so với quy mô ban đầu của doanh nghiệp này.
 • Nếu Nhà đầu tư mua lại doanh nghiệp bị lỗ bằng hoặc nhiều hơn 20% trên tổng giá trị tài sản của nó liên tục trong vòng 12 – 24 tháng, thì Nhà đầu tư không cần phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo duy trì số lượng lao động đang làm việc của doanh nghiệp này.

2. Đầu tư Gián tiếp

Là hình thức đầu tư theo đó, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn đầu tư để hợp tác với các Trung tâm Vùng (Regional Centers). Theo hình thức này, Nhà đầu tư có thể sinh sống bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, không bắt buộc phải tham gia trực tiếp vào việc điều hành kinh doanh và sinh sống tại nơi đầu tư. Ngành nghề kinh doanh của các trung tâm đầu tư thường là Bất động sản, Cơ sở hạ tầng, Cho thuê tài chính, Cở sở kinh doanh, và Nông nghiệp.
II – QUY TRÌNH CẤP THẺ XANH THEO DIỆN EB-5 VISA

Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư vào Hoa Kỳ, và thực hiện đầy đủ các thủ tục hợp tác, thành lập doanh nghiệp => Nhà đầu tư hoặc Người đại diện của Nhà đầu tư nộp đơn cùng đầy đủ giấy tờ cần thiết đến Sở Di trú Hoa Kỳ => Nếu được chấp thuận, Sở Di trú sẽ cấp Thẻ Xanh Tạm thời (thời hạn 2 năm) cho Nhà đầu tư => Trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư hoặc Người đại diện sẽ nộp bộ hồ sơ đến Sở Di trú để xin cấp Thẻ Xanh Thường trú (dài hạn) => Nếu được chấp nhận, Sở Di trú sẽ hủy bỏ các điều kiện của Thẻ Xanh tạm thời, và cấp Thẻ Xanh thường trú cho Nhà đầu tư và vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi => Nộp đơn thi nhập Quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm kể từ ngày được cấp Thẻ Xanh tạm thời.

III – CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP THẺ XANH TẠM THỜI THEO DIỆN EB-5

Để được cấp Thẻ Xanh Tạm thời theo diện EB-5, nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

1. Tài chính và Nơi đầu tư:

 • Nhà đầu tư phải có ít nhất là 1 triệu đô là Mỹ và có thể đầu tư vào bất cứ nơi nào trong nước Mỹ.
 • Nhà đầu tư phải có ít nhất 500 ngàn Đô la Mỹ, và phải đầu tư vào vùng nông thôn (dân số bằng hoặc ít hơn 20.000 người), vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (bằng hoặc hơn 150% mức thất nghiệp của Liên bang) , hoặc là các khu vực do Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định (Targeted Employment Area – TEA), hoặc các trung tâm vùng (Regional Centers) được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp thuận.

Vốn đầu tư phải xuất phát từ những nguồn hợp pháp, và nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư hợp pháp thường xuất phát từ những nguồn sau đây:

a. Tiền Lương

Tiền lương bao gồm tiền do người chủ lao động trả, tiền công, và tài sản được mua từ tiền lương này. Các giấy tờ chứng minh cho khoản tiền lương này bao gồm:

 • Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Sở Di trú chỉ quan tâm đến khía cạnh là nguồn vốn đầu tư được thực chất rút ra từ tiền lương của Nhà đầu tư; Sở di trú không quan tâm đến việc Nhà đầu tư có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không. Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư phải chuẩn bị và ký vào văn bản mô tả chi tiết về công ty nơi Nhà đầu tư làm việc, giờ giấc làm việc, và tổng số thu nhập mà Nhà đầu tư tích lũy được trong quá trình làm việc.
 • Nếu một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn đầu tư xuất phát từ thu nhập của vợ/chồng Nhà đầu tư, thì Nhà đầu tư cũng cần cung cấp Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư từ vợ/chồng của mình.
 • Nhà đầu tư cũng cần cung cấp một bức thư của công ty nơi Nhà đầu tư làm việc, theo đó mô tả ngành nghề kinh doanh của công ty, vị trí nhân sự của Nhà đầu tư trong công ty, tổng số thu nhập của Nhà đầu tư tích lũy được trong quá trình làm việc.
 • Hợp đồng lao động: Nhà đầu tư cần cung cấp Hợp đồng lao động trong đó quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
 • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng: Nhà đầu tư cần cung cấp Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng nơi tiền lương được chuyển vào nhằm giúp Sở Di trú xem xét việc hợp pháp và sự tích lũy tiền lương của Nhà đầu tư.
 • Nếu nguồn vốn đầu tư là tài sản được mua từ tiền lương, bên cạnh các giấy tờ về tiền lương nêu trên, thì Nhà đầu tư phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó.

b. Các khoản tiền vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp, cầm cố của Nhà đầu tư

Các khoản tiền vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp, cầm cố của Nhà đầu tư chỉ được xem là nguồn vốn đầu tư theo diện EB-5 chỉ khi nào nó đã thực sự thuộc quyền chiếm hữu của Nhà đầu tư. Các giấy tờ cần thiết chứng minh cho khoản vay này bao gồm:

 • Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận nguồn vốn đầu tư xuất phát từ khoản vay do Nhà đầu tư chuẩn bị và ký: Văn bản này phải mô tả các nội dung và thời hạn của khoản vay, và phải thể hiện rõ được đảm bảo bởi tài sản thế chấp cụ thể nào.
 • Bản hợp đồng vay: Nhà đầu tư nên cung cấp bản hợp đồng vay vốn với các điều khoản rõ ràng về lãi suất vay, cụ thể về tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay, thời hạn trả nợ (thời hạn trả nợ này nên dài hơn 2 năm). Tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay này phải là tài sản cá nhân của Nhà đầu tư.
 • Văn bản của Ngân hàng xác nhận khoản tiền vay đã được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư.
 • Nếu người cho vay tiền là cá nhân, thì người cho vay tiền phải cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền vay này. Các loại giấy tờ này cũng tương tư như các loại giấy tờ do Nhà đầu tư cung cấp để chứng minh về tiền lương của mình.
 • Nếu khoản vốn vay được đảm bảo bằng việc thế chấp bất động sản, thì Nhà đầu tư cần phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với bất động sản thế chấp này. Kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể bao gồm hợp đồng thế chấp, giấy đặt cọc và biên lai nhận tiền, biên lai nộp các loại thuế liên quan đến bất động sản thế chấp, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền dùng để mua bất động sản này.
 • Nếu nguồn vốn đầu tư được rút ra từ phần góp vốn trong công ty, Nhà đầu tư cần cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến tình hình tài chính của công ty như báo cáo tài chính, bản cân đối tài sản, báo cáo dòng tiền mặt lưu thông, đồng thời Nhà đầu tư cũng phải cung cấp giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty. Ngoài ra, Nhà đầu tư cũng cần cung cấp Biên bản nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

c. Nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc từ quà tặng

Nếu một phần hoặc toàn bộ Vốn đầu tư có nguồn gốc từ quà tặng do cá nhân, tổ chức tặng cho Nhà đầu tư, trong trường hợp này Nhà đầu tư cần cung cấp các loại giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư phải chuẩn bị và ký vào văn bản giải thích chi tiết nguồn gốc của quà tặng và cách thức người tặng quà tích lũy đượv quà tặng, và phải thể hiện rõ ràng là quà tặng dùng để tặng cho Nhà đầu tư để dùng vào mục đích đầu tư theo diện EB-5.
 • Văn bản xác nhận của người tặng quà: Người tặng quà cũng phải có văn bản xác nhận việc tặng quà cho Nhà đầu tư nhằm mục đích để đầu tư theo diện EB-5. Các thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số CMND, hộ chiếu của người tặng quà cũng phải được nêu ra trong văn bản này.
 • Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của quà tặng. Các giấy tờ này cũng tương tự như các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tiền lương.

d. Vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc bán chứng khoán

Nguồn tiền thu được từ việc bán chứng khoán cũng được xem là nguồn vốn đầu tư theo diện EB-5, và nhà đầu tư cũng pháp cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thuế thu nhập cá nhân, nguồn gốc hợp pháp của nguồn tiền dùng để mua chứng khoán, giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán, hợp đồng, giấy tờ thể hiện giao dịch mua bán chứng khoán hợp pháp.

e. Vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc bán bất động sản

Nhà đầu tư có thể dùng tiền từ việc bán bất động sản hợp pháp của mình để làm một phần hoặc toàn bộ Vốn đầu tư theo diện EB-5. Các loại giấy tờ Nhà đầu tư cần cung cấp bao gồm:

 • Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.
 • Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư cần chuẩn bị và ký một văn bản giải thích bằng phương thức nào Nhà đầu tư có được bất động sản này, khoản thời gian sở hữu, và tổng số tiền thu được khi bán bất động sản này.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền trước đây dùng để mua bất động sản này.
 • Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cung phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng bán bất động sản, biên lai nhận tiền, biên lai nộp thuế và xác nhận của ngân hàng về việc tiền đã được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư.
 • Nếu nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc cho thuê bất động sản, thì Nhà đầu tư cần cung cấp hợp đồng thuê, biên lai nộp thuế về việc cho thuê nhà, xác nhận của ngân hàng.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Nhà đầu tư cần lưu ý phải duy trì trên sổ sách kế toán thể hiện số vốn góp của Nhà đầu tư bằng hoặc trên 1 triệu USD để đảm bảo mức vốn đầu tư tối thiểu theo quy định của diện EB-5.

2. Về lao động

Đối với hình thức đầu tư trực tiếp, Nhà đầu tư phải đảm bảo duy trì tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian (ít nhất 35 giờ/tuần) trong suốt thời hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Trong thời gian 2 năm này, Nhà đầu tư phải duy trì Sổ sách kế toán, tiền lương, bảo hiểm đầy đủ liên quan đến việc sử dụng 10 lao động này.

Đối với hình thức đầu tư gián tiếp, các Trung tâm đầu tư phải có trách nhiệm chuẩn bị đủ số lượng lao động toàn thời gian theo quy định của Sở Di trú, Nhà đầu tư không có trách nhiệm phải lo đủ số lượng 10 lao động này.

3. Về việc tuân thủ pháp luật

Nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ: phải kê khai và đóng thuế đầy đủ. Phải mua bảo hiểm cho người lao động theo quy định, và không vi phạm luật di trú Hoa Kỳ trong quá khứ.

Về vấn đề kê khai thuế và thu nhập có khả năng chịu thuế, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ yêu cầu Nhà đầu tư phải kê khai tất cả các tài sản và các khoản thu nhập của Nhà đầu tư cả trên lãnh thổ Hoa Kỳ và cả ở nước ngoài. Như vậy, Nhà đầu tư cần phải lưu ý về việc kê khai thuế để tránh bị vi phạm về việc kê khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Sở Di trú sẽ không cấp Thẻ Xanh Thường trú cho Nhà đầu tư vi phạm các quy định về kê khai thuê thu nhập.

4. Về lý lịch tư pháp

Nhà đầu tư phải không phạm tội trong quá khứ, hoặc đã phạm tội nhưng đã được xóa án tích theo quy định của luật pháp nước sở tại.

Trong thời gian 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư không được có bất cứ hành vi phạm tội nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ để tránh việc bị hủy Thẻ Xanh Tạm thời, tù giam, và trục xuất.

5. Về Yêu cầu phải có yếu tố rủi ro đối với vốn đầu tư

Để được cấp Thẻ Xanh Tạm thời, yếu tố rủi ro bắt buột phái có đối vốn nguồn vốn đầu tư của Nhà đầu tư:

 • Nếu đầu tư trực tiếp (tự đầu tư), thì yếu tố rủi ro được hiểu là Nhà đầu tư phải thực sự đã chuyển tiền vào Hoa Kỳ và đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi nộp đơn xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời 2 năm.
 • Nếu đầu tư gián tiếp thông qua một trung tâm vùng do Sở Di trú chấp thuận, thì yếu tố rủi ro được hiểu là giữa Nhà đầu tư và trung tâm vùng không ký kết bất cứ văn bản nào, theo đó bảo đảm việc hoàn trả vốn đầu tư, cũng như tiền lời cho Nhà đầu tư sau khi Nhà đầu tư được cấp Thẻ Xanh Tạm thời 2 năm. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cũng phải thể hiện rõ ràng không những ý định bỏ vốn đầu tư mà con hưởng lợi nhuận hoặc mất mát từ việc đầu tư.

IV – NHỮNG ĐIỂM MẠNH, YẾU KHI ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5

1. Đối với hình thức Đầu tư Trực tiếp (Tự đầu tư)

Hình thức Đầu tư Trực tiếp mang lại sự chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh cũng nhưng quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, hình thức đầu tư này có những điểm yếu sau đây:

 • Mức vốn đầu tư tối thiểu đối với việc đầu tư trực tiếp thường cao hơn so với mức tối thiểu đối với đầu tư gián tiếp.
 • Nhà đầu tư được yêu cầu phải sinh sống tại nơi đầu tư, và tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành kinh doanh. Như vậy, nếu Nhà đầu tư chọn đầu tư vào vùng nông thôn, vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao với mức vốn 500.000 USD, thì Nhà đầu tư phải sinh sống ở những vùng đó. Điều này có thể gây trở ngại cho việc học hành của con cái Nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư phải đảm bảo và duy trì tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian trong suốt 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời.
 • Sở di trú Hoa Kỳ thường kiểm tra hồ sơ gắt gao hơn so với hồ sơ của việc đầu tư gián tiếp.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ theo diện đầu tư trực tiếp thường dài hơn so với hồ sơ đầu tư gián tiếp.
 • Tỷ lệ chấp thuận hồ sơ đầu tư trực tiếp thường thấp hơn nhiều so với hồ sơ đầu tư gián tiếp.
 1. Đối với hình thức Đầu tư gián tiếp– Nhà đầu tư không có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp, định đoạt các vấn đề, quyết định của doanh nghiệp.
 2. – Nhà đầu tư sẽ đối diện với tâm lý bất an hơn về phần vốn đầu tư góp vào doanh nghiệp theo hình thức thức đầu tư gián tiếp bởi vì Nhà đầu tư không được quản lý nguồn vốn này như là hình thức Đầu tư trực tiếp.
 3. Bên cạnh những ưu điểm là Nhà đầu tư không phải lo lắng về nơi sinh sống, cũng như việc điều hành quản lý kinh doanh, hình thức này có những bất lợi sau đây:

V – NHỮNG RỦI RO VÀ LƯU Ý KHI ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5

 1. Đối với hình thức đầu tư trực tiếp– Nhà đầu tư có thể nộp đơn xin visa E2 (nhà đầu tư) hoặc visa L (trao đổi quản lý) để vào Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu, nghiên cứu thị trường trước khi quyết định đầu tư theo diện EB-5. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là visa dạng E2 hay L được cấp rất hạn chế và nhà đầu tư rất khó để xin được các loại visa này. Như vậy, thường là Nhà đầu tư vẫn phải ở tại nước mình trong khi vốn đầu tư đã phải chuyển hết sang Hoa Kỳ.- Việc thuê mướn tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian phải được đảm bảo và duy trì trong suốt thời hạ 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Việc này thể hiện qua việc Nhà đầu tư phải lập sổ lương, sổ chấm công lao động, giờ giấc làm việc. Nếu có lao động trong số 10 lao động này nghỉ việc, thì Nhà đầu tư phải tiến hành thuê mướn lao động mới để bổ sung trong một thời gian hợp lý. Việc thuê mướn có thể được thực hiện bằng việc đăng báo, TV, hoặc nhờ người giới thiệu.- Trong suốt thời gian 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời, Nhà đầu tư đặc biệt không được vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, ví dụ như là say rượu khi lái xe, vì có thể bị tước Thẻ Xanh, ở tù và trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
 2. – Nhà đầu tư được yêu cầu phải tham gia trực tiếp vào việc quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này phải được thể hiện bằng các nội dung, điều khoản trên hợp động hợp tác, điều lệ, quyết định, văn bản quản lý của doanh nghiệp thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức vụ quyền hạn của Nhà đầu tư.
 3. – Sở Di trú yêu cầu Nhà đầu tư phải đảm bảo mức vốn đầu tư tối thiểu (1 triệu hoặc 500 ngàn USD) trong suốt 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời. Mức vốn tối thiểu này phải thể hiện rõ trên sổ sách tài chính kế toán của doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh, nhiều khi Nhà đầu tư không lưu ý và tạm thời rút bớt một số vốn dẫn đến vốn đầu tư giảm thấp hơn mức tối thiểu; hậu quả là Sở Di trú xem không cấp Thẻ Xanh Thường trú cho Nhà đầu tư.
 4. – Theo hình thức đầu tư này, Nhà đầu tư cần phải hoàn thành chuyển vốn đầu tư vào Hoa Kỳ để mua sắm trang thiết bị, thuê mướn văn phòng, thành lập doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ cho Sở di trú để xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời. Như vậy, trong trường hợp này Nhà đầu tư được xem là “nắm dao đằng lưỡi” vì không thể chắn chắn là hồ sơ của mình sẽ được Sở Di trú chấp thuận. Nếu trong trường hợp Sở Di trú từ chối hồ sơ, thì Nhà đầu tư có nguy cơ bị lỗ khi bán lại trang thiết bị, hoặc mất khoản tiền phải trả cho thuê văn phòng,…
 5. Đối với hình thức Đầu tư gián tiếp– Nhà đầu tư chỉ được tham gia với tư cách là Đối tác giới hạn (Limited Partnership), và không có quyền quyết định đối với số vốn đầu tư của mình cũng như đối với việc quả lý, điều hành công ty.- Trách nhiệm thuê mướn tối thiểu 10 lao động làm việc toàn thời gian thuộc về các Trung tâm vùng. Các Trung tâm này có thể sử dụng các tính trực tiếp hoặc gián tiếp để lo đủ số lao động tối thiểu cho các Nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư, Nhà đầu tư cũng cần yêu cầu Trung tâm vùng cung cấp thông tin và phương pháp tính số lao động theo yêu cầu của Sở Di trú.- Hiện tại, có hơn 400 Trung tâm đầu tư được Sở Di trú phê duyệt. Giữa các Trung tâm này chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh để thu hút Nhà đầu tư về phía mình. Vì vậy, các Trung tâm này có thể tìm mọi cách để lôi kéo Nhà đầu tư, kể các cung cấp thông tin không chính xác, thậm chí là giả mạo.
 6. – Bởi vì một Trung tâm đầu tư có thể có nhiều dự án, nên những nhận xét tốt về Trung tâm của những Nhà đầu tư thành công trước chưa chắc chắn là Nhà đầu tư vào dự án sau sẽ thành công. Nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thật kỹ càng về tính chất của dự án, mục đích, quy mô, và thời hạn của dự án để đánh giá về tính khả thi của dự án.
 7. – Sự hình thành các Trung tâm đầu tư và các mối quan hệ của nó với công ty quản lý dự án, công ty con là rất phức tạp. Vì vậy, Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ sự hình thành, các mối quan hệ của Trung tâm đầu tư, cũng như kỹ năng và trình độ của những người quản lý các Trung tâm vùng này trước khi quyết định đầu tư.
 8. – Các Trung tâm vùng (Regional Centers) có thể có nhiều dự án đầu tư EB-5, và Sở Di trú sẽ phê duyệt từng dự án cụ thể của các Trung tâm đầu tư này. Việc một Trung tâm đầu tư được phê duyệt thì chưa chắc tất cả các dự án của nó được phê duyệt. Do đó, Nhà đầu tư cần phải biết tiền đầu tư của mình được đầu tư vào dự án cụ thể nào, và dự án này đã được Sở Di trú phê duyệt hay chưa.
 9. Đối với hình thức Đầu tư gián tiếp này, Nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề sau đây:

VI – NHỮNG THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT

1. Thông tin về Trung tâm đầu tư, các nhà quản lý, và dự án

 • Học vấn, kinh nghiệm quản lý, uy tín của các Giám đốc Trung tâm vùng.
 • Trung tâm vùng và dự án cụ thể Nhà đầu tư dự định đầu tư vào đã được sự phê duyệt của Sở Di trú Hoa Kỳ hay chưa.
 • Dự án đầu tư cụ thể này được đầu tư từ những nguồn vốn nào.
 • Trung tâm vùng đã dự toán hợp lý về vốn và chi phí cho dự án cụ thể này chưa.
 • Liệu Trung tâm vùng có khả năng huy động đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án này không.
 • Liệu Trung tâm vùng đã có kế hoạch dự phòng trong trường hợp có chi phí phát sinh, nếu có thì như thế nào.
 • Đối với những dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản thì Trung tâm vùng đã có đủ các giấy phép cần thiết chưa.
 • Tiến độ thực hiện dự án hiện nay như thế nào.

2. Thông tin về lao động thuê mướn và khả năng hoàn vốn cho Nhà đầu tư

 • Dựa theo mô hình tài chính của Trung tâm vùng, thì việc tạo ra số lao động tối thiểu cho Nhà đầu tư sẽ như thế nào.
 • Một dự án có thể có nhiều Nhà đầu tư tham gia góp vốn. Vậy Nhà đầu tư cần phải biết mình được phân bổ số lượng 10 lao động như thế nào.
 • Kế hoạch hoàn vốn cho Nhà đầu tư của Trung tâm vùng như thế nào.
 • Thứ tự ưu tiên hoàn vốn của Trung tâm vùng cho các Nhà đầu tư, ngân hàng như thế nào.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Việc Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào Hoa Kỳ theo diện EB-5, và việc Sở Di trú có chấp nhận đơn xin của Nhà đầu tư và cấp Thẻ Xanh Tam thời cho Nhà đầu tư là 2 việc hoàn toàn độc lập với nhau. Không có gì đảm bảo rằng Nhà đầu tư đã bỏ vốn và làm đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết thì sẽ được cấp Thẻ Xanh Tạm thời.
 • Cũng không có gì đảm bảo rằng Nhà đầu tư sẽ được cấp Thẻ Xanh Thường trú sau thời hạn 2 năm của Thẻ Xanh Tạm thời.
 • Một khi Nhà đầu tư quyết định đầu tư theo diện EB-5 thì phải chấp nhận lời lỗ, rủi ro đối với nguồn vốn đầu tư của mình. Vì vậy, không có gì đảm bảo rằng Nhà đầu tư sẽ được hoàn 100% vốn sau 5 năm.
 • Hiện có một số tổ chức, cá nhân đưa ra thông tin rằng Nhà đầu tư chắc chắn 100% sẽ được cấp Thẻ Xanh, chắc chắn sẽ được hoàn 100% vốn sau 5 năm. Những thông tin này là không đúng sự thật và trái với quy định của Chương trình EB-5. Nếu Sở Di trú Hoa Kỳ biết được giữa Nhà đầu tư và các Trung tâm vùng có những cam kết này, thì Sở Di trú sẽ từ chối ngay lập tức đơn xin cấp Thẻ Xanh Tạm thời cho Nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư cũng cần lưu ý về các khoản phí phải trả. Thông thường, bên cạnh vốn đầu tư được Sở Di trú yêu cầu phải chuyển vào một quỹ bảo đảm (escrow) và sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư nếu hồ sơ không được chấp nhận, Nhà đầu tư phải trả chi phí quản lý cho trung tâm vùng, thường là vào khoản 40.000 – 50.000 USD, và phí cho luật sư hoặc người đại diện. Khoản chi phí quản lý này là không phải nhỏ, vậy Nhà tư cũng cần nên biết khoản chi phí quản lý này có được hoàn trả hay không, bao nhiều phần trăm được hoàn trả trong trường hợp hồ sơ không được chấp nhận.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỨA GIA TƯỜNG

2224 S 62ND Street, Philadelphia, PA. 19142, USA

Cell phone/Viber: 215-275-5428

Email: hgtuong@yahoo.com

Website: http://community.mis.temple.edu/jhua/

Mật ong có thể là giải pháp mới nhất trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh

 Từ vi khuẩn dưới đáy biển đến thuốc giảm đau dùng cho thú y, các nhà khoa học đang tìm kiếm khắp nơi một giải pháp cho vi khuẩn kháng kháng sinh. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng giải pháp có thể nằm ngay trong tủ bếp của bạn. Mật ong, đã được chứng minh tác dụng trong điều trị vết thương hở, có lẽ cũng hữu ích trong việc chống lại nhiễm trùng.

Theo một cách nào đó thì điều này khá hợp lý. Nếu mật ong có thể điều trị các thương và nhiễm trùng ngoài cơ thể, thì nó cũng hoàn toàn có thể chống lại nhiễm trùng ở bên trong. Theo BS. Susan M. Meschwitz, Trường Đại học Salve Regina “Giá trị đặc biệt của mật ong nằm ở khả năng chống lại nhiễm trùng trên nhiều mức độ, khiến vi khuẩn khó phát triển tính kháng hơn”.

Mật ong: Giải pháp hiệu quả điều trị vi khuẩn kháng thuốc!

“Mật ong tấn công vào vi khuẩn theo nhiều hướng, vì nó sử dụng hydro peroxid, a xít, hiệu ứng thẩm thấu, nồng độ đường cao và các polyphenol để tiêu diệt tế bào vi khuẩn. Những đặc tính kháng khuẩn này phối hợp với nhau sẽ khiến vi khuẩn khó thích nghi. Hiệu ứng thẩm thấu có tác dụng đặc biệt tốt do nồng độ đường cao của mật ong sẽ hút nước ra khỏi tế bào vi khuẩn, khiến vi khuẩn “chết khô”.

Mật ong cũng ức chế khả năng “giao tiếp” giữa các tế bào vi khuẩn với nhau, khiến chúng không thể tạo thành đội quân đông đảo, do đó không thể tấn công với số lượng và sức mạnh lớn hơn. Đồng thời, các polyphenol, hay những chất chống ôxy hóa, như a xít caffeic, p-coumaric và a xít ellagic trong mật ong có những đặc tính kháng khuẩn. BS Meschwitz cho biết “Chúng tôi đã phân tách và xác định những hợp chất polyphenol chống ôxy hóa khác nhau.

Trong các nghiên cứu, chúng tôi đã thử hoạt tính của mật ong chống lại các vi khuẩn E. coli, Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) và Pseudomonas aeruginosa”, BS Susan giải thích.

Tình trạng vi khuẩn kháng thuốc xảy ra khi vi khuẩn thích nghi với kháng sinh dùng để ức chế quá trình phát triển của chúng. Khi ADN của vi khuẩn thích nghi, chúng trở nên “miễn dịch” với tác dụng của kháng sinh và do đó trỏe nên nguy hiểm hơn. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi, thì những căn bệnh đã được thanh toán sẽ quay trở lại và tàn phá khủng khiếp. Để giảm việc sử dụng kháng sinh không cần thiết, đang xảy ra ở cả các phòng mạch của bác sĩ cũng như trong các trang trại chăn nuôi, cả ngành y tế và các cơ quan quản lý nhà nước cần phải cùng hành động

Cho tới lúc việc sử dụng kháng sinh được giảm xuống đến mức dễ quản lý hơn, thì có vẻ như chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những kháng sinh mới.

Theo Dân Trí

Nguồn: http://tintuconline.com.vn/vn/khoahoc/20140318151214565/mat-ong-giai-phap-hieu-qua-dieu-tri-vi-khuan-khang-thuoc.html

Công nghệ ‘thẩm mỹ’ ngựa nâu, ngựa đen thành ngựa bạch

Cao ngựa bạch đang được ưa chuộng tại một số tỉnh thành như một thứ thực phẩm chức năng có giá trị. Thế nhưng ngựa bạch rất hiếm, làm sao có đủ để nấu cao?

Trong quán cà phê lối vào phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) có treo tấm biển bán các loại cao mèo, khỉ và ngựa bạch. Cô chủ N. bê ra một khay cao mà cô bảo là nấu từ xương ngựa bạch mời tôi mua với giá 500.000 đồng/lượng.

N. nói: “Nếu anh cần nhiều thì mua hẳn một con, chủ ngựa đưa nồi đi nấu cao cho anh luôn”. Rồi N. cầm điện thoại gọi một lái ngựa giới thiệu cho tôi.

Phóng to
Khai “ngựa” nhuộm trắng con ngựa nâu. Ngựa “trắng” của Lan “ngựa” được rao giá 28 triệu đồng.

Đường dây lái ngựa

Tại xã Thanh Long (huyện Thanh Chương), N. dẫn tôi vào nhà Lan “ngựa”. Một con ngựa trắng buộc ngay trước cổng được lái ngựa này khoe là ngựa trắng xịn mới “dắt” từ Lào qua, nặng 1,5 tạ, giá 28 triệu đồng.

Nghe tôi hỏi tìm mua ngựa bạch, ông Lan bảo: “Muốn ngựa bạch thì có ngựa bạch nhưng phải đặt cọc trước 10 triệu đồng bởi loại ngựa này đắt, đưa về không bán được sẽ đọng vốn. Còn ngựa trắng nhiều hơn và rẻ hơn một nửa giá so với ngựa bạch”.

Theo lời ông Lan, nếu tôi mua con ngựa này để nấu cao, trừ hơi và bộ lòng sẽ có 6 yến thịt bán giá 150.000 đồng/kg được 9 triệu đồng, còn 3 yến xương nấu được 5kg cao. Nếu bán 500.000 đồng/lượng cao thì cả thịt lẫn cao thu về 34 triệu đồng, tôi sẽ có lãi 6 triệu đồng. Nhìn con ngựa này, tôi khó biết là ngựa trắng xịn hay ngựa đã được “thẩm mỹ” bởi màu lông của nó trắng toát. Rẽ bờm ngựa để kiểm tra thấy tận chân lông vẫn trắng mịn.

Ngựa bạch giá cao

 

Hầu hết lái ngựa ở tỉnh Hua Phan (Bắc Lào) và từ huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đều đến bản Păn thuộc huyện Mường Pẹt, tỉnh Xieng Khouang (Thượng Lào) để mua ngựa. Tại đây ông chủ ngựa nổi tiếng là Phông Sa Vắt mới 36 tuổi nhưng có đàn ngựa 250 con. Trong 250 con ngựa này chỉ có 5 con ngựa bạch, 50 con ngựa trắng, còn lại là ngựa nâu, đen, vàng, tía, đỏ.

 

Phông Sa Vắt chỉ vào con ngựa bạch nói: “Canh (giữ) ngựa bạch như canh vàng bởi ngựa bạch hiếm lắm, một chú khoảng 1,5 tạ hơi giá hơn 20.000 USD, còn ngựa trắng chỉ khoảng 2,7 triệu kíp, tương đương 6 – 7 triệu đồng Việt Nam thôi”.

 

Ông chủ trẻ bảo xung quanh con ngươi của ngựa bạch có một vành màu đồng đỏ. Khi mặt trời đứng bóng mắt ngựa bị lóa khoảng 10 phút nên ngựa đứng yên nhưng ban đêm khi bắt ánh đèn thì mắt đỏ như cục lửa. Toàn thân trắng toát. Mắt, mõm và móng chân phơn phớt màu hồng đẹp như tranh vẽ.

 

Đó là những tiêu chuẩn để nhận biết ngựa bạch xịn. Còn ngựa trắng chỉ trắng phần thân, bờm trên cổ màu nâu, đuôi màu tía, không như ngựa trắng bị nhuộm trắng toát từ đầu đến đuôi như của Lan “ngựa” và Khai “ngựa”.

Rời nhà Lan “ngựa”, tôi ngược lên nhà Khai “ngựa” ở huyện Đô Lương để tìm ngựa bạch. Chủ quán cơm trước nhà Khai “ngựa” rỉ tai tôi: “Ông cẩn thận đấy, toàn ngựa nhuộm, ngựa lừa cả”. Thấy tôi ngạc nhiên, chủ quán quả quyết: “Mới chở về hôm trước toàn ngựa nâu, bỗng dưng nay có ngựa trắng để bán, không “thẩm mỹ” là gì? Nghề buôn ngựa không nhuộm, không lừa chỉ có rồ (điên)”.

Khi tôi hỏi mua ngựa trắng, Khai “ngựa” nói y chang Lan “ngựa”. “Mua ngựa cũng như mua trâu bò không phải cân, cứ ước lượng mà mua. Khoảng trên dưới 1,7 tạ, giá 28 triệu đồng/con”. Nghe tôi nhắc đến Lan “ngựa”, Khai “ngựa” cười: “Tay ấy mua ở đây chứ ở đâu, chỉ 14 triệu đồng/con thôi. Lão ta chỉ mất thêm khoản tiền nhuộm nhưng cùng xuất xứ là ngựa Lào cả”.

Mấy năm trở lại đây, lái buôn trâu bò ở vùng này kiêm thêm nghề lái ngựa. Lúc đầu họ mua ngựa thịt về bán, khi có phong trào sính cao xương ngựa bạch mới sinh nghề nhuộm ngựa, biến tướng ngựa thường thành ngựa bạch dễ ợt.

“Kỹ nghệ” nhuộm ngựa

Tiếp tục sắm vai người đi mua ngựa bạch, tôi ngược lên huyện biên giới Kỳ Sơn (giáp Lào) tìm Nhờ – “trùm” lái ngựa người Mông – ở cách cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn dăm khúc cua quanh núi. Nhờ là trung tâm nguồn hàng của các lái ngựa miền xuôi.

Nghe tôi tìm mua ngựa bạch, Nhờ lắc đầu nói thật: “Ngựa bạch, ngựa trắng hiếm lắm nhé. Muốn buôn ngựa bạch, ngựa trắng thì chỉ có cách nhuộn (nhuộm) thôi. Khi cần ta cũng có nhuộn đấy.

Ngựa trắng nhuộn dễ hơn ngựa bạch nhiều vì ngựa bạch phải nhuộn cả mắt, mõm, móng và hạ bộ. Nếu ngựa bạch cái phải nhuộn cả… cái ấy của nó nữa. Trước khi nhuộn phải có khách đặt cọc, nhuộn xong là bán ngay chứ nếu để mấy ngày sau chân lông nhú ra là lộ hết”.

Được Nhờ giới thiệu, tôi trở lại nhà Khai “ngựa”. Sau khi ngã giá con ngựa nâu 1,6 tạ hơi là 16 triệu đồng, Khai “ngựa” nói: “Ngựa bạch thì phải nhuộm công phu đấy. Nếu sếp thích ngựa trắng thì phải chi thêm 1,5 triệu đồng tiền thuốc nhuộm để tôi biến hóa con ngựa nâu này thành con ngựa trắng cho. Ngoài chợ sếp mua con ngựa trắng như thế này phải chi 28 triệu đồng”.

Dứt lời, Khai “ngựa” yêu cầu tôi “xuống” tiền rồi mới vô bếp lấy đồ nghề. Khai “ngựa” bước mau ra chuồng ngựa trong bộ đồ lao động, chân đi ủng, đầu trùm mũ, miệng bịt khẩu trang, tay đeo đôi găng nhựa, tay xách cái xô, tay kia cầm hộp Lavox 1.000ml và hai gói bột màu trắng.

Nặn hết hộp Lavox và trút hai gói bột vào xô, Khai “ngựa” vứt vỏ Lavox rồi nói: “Đây là thuốc vừa tẩy vừa nhuộm, không biết mối thì lần không ra đâu. Một con ngựa nâu phải tẩy và nhuộm đến ba lần mới biến thành ngựa trắng. Nếu làm quá ba lần lông ngựa sẽ bị quăn, cháy. Nhuộm xong nếu ai nghi ngờ, cắt nhúm lông ngựa đã nhuộm nhúng vào xăng vẫn không phai màu trắng. Chỉ sau hơn tuần mới nhú chân lông, khi đó thì ngựa đã vào nồi rồi”.

Vừa nói Khai “ngựa” vừa thọc tay vào xô vốc thuốc bôi như sơn lên lưng con ngựa. Khai “ngựa” nói: “Lẽ ra trước khi nhuộm phải tắm ngựa cho sạch để thuốc ngấm đều nhưng trời lạnh thế này nếu tắm thì ngựa chết rét mất”.

Bôi thuốc lần 1, Khai cầm chiếc lược thưa chải ngược rồi chải xuôi lông ngựa cho thuốc ngấm đều tận chân lông. Làm đi làm lại ba lần như thế từ đầu, bờm đến chân, bụng và đuôi, Khai dắt con ngựa ra phơi nắng.

Sau ba giờ phơi nắng, con ngựa nâu đã biến thành con ngựa trắng bông. Khai “ngựa” nhìn con ngựa tỏ vẻ đắc ý: “Ngựa này mua từ Lào, bán ra Thanh Hóa, Hà Nội và vào Đà Nẵng. Ai thích ngựa màu gì ta đều chiều tất”.

Nghe tôi hỏi về thực chất cao ngựa bạch được quảng cáo, rao bán nhiều nơi, Khai “ngựa” trả lời: “Cao ngựa là có thật, là liều thuốc đại bổ sau cao hổ nhưng đa số là cao ngựa thường vì ngựa bạch quý hiếm không dễ kiếm. Chẳng qua vì kiếm lãi nên phải tìm cách lừa người không biết thôi”.

Dân miền Tây săn ong rừng thu trăm triệu mỗi năm

Khi gặp tổ ong, người thợ hái lá cây rừng với cỏ khô cuộn lại thành cây đuốc và đốt lên, xông khói, đuổi ong bay hết ra khỏi tổ rồi ung dung lấy mật.

Phóng to
  Anh Nguyễn Văn Cương, ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên – An Giang có hơn 20 năm săn ong rừng bán mật, cho biết: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa săn ong rừng ở vùng Bảy Núi. Lúc này thời tiết thuận lợi, cây rừng ra hoa nhiều nên chất lượng mật ong tốt nhất so với các thời điểm khác trong năm.
Dụng cụ của người thợ lấy mật ong rừng rất đơn giản, đó là một bó đuốc gồm lá khô và lá tươi quấn chung, để khi đốt tạo khói nhiều dễ xua ong bay ra khỏi tổ.
Từ bìa rừng đi đến tổ ong mất khoảng 45 phút, phải trèo qua các đồi núi hiểm trở. Trong ảnh: Anh Cương đã phát hiện tổ ong mật nằm trong vách đá.
Ở vùng này chủ yếu có 3 loại ong cho mật. Ong tầng thường sống trong hang, hốc đá hoặc bọng cây. Ong ruồi nhỏ con hơn, làm tổ trong các bụi rậm um tùm. Ong mật thì làm tổ trên cao, nhưng rất hung tợn, một khi tổ bị động, chúng đánh hơi đuổi người bắt xa hằng mấy trăm mét.
Tổ ong tầng này có chiều dài hơn 1m, cho khoảng 4-5 lít mật ong.
Những người thợ bắt đầu đốt lửa tạo khói để xua ong bay ra khỏi tổ.
Bó đuốc đầy khói được áp sát vào tổ ong.
Ong dần bay ra khỏi tổ, lộ những vùng mật vàng ươm .
Theo những người thợ lấy mật ong rừng, muốn gắn bó với cái nghề “ăn cơm dưới đất làm việc trên cây” này, người săn ong phải gan dạ và nhiều kinh nghiệm, nhất là hiểu rõ đặc tính của từng loài ong: Mùa nào mật vàng keo, thơm lừng và ngọt lịm thì mới khai thác, khi nào là thời điểm ong cho nhiều mật và lúc nào phải ngưng. Nắm và tuân thủ được quy luật đó, người săn ong sẽ không bao giờ gặp thất bại sau mỗi chuyến mang đồ nghề ra đi”, anh Cương nói.
Theo anh Cương, tổ ong cho mật ở vùng này rất lớn, nhiều tổ có đường kính từ 1-2m, có thể lấy từ 6-8 lít mật.
Muốn an toàn, người thợ phải thao tác thật nhanh. Việc hun khói xua ong ra khỏi tổ chỉ thực hiện trong  5-7 phút. Sau đó thì nhanh chóng lấy mật, nếu không ong quay lại tấn công, có thể mất mạng.
Ở vùng Bảy Núi, người thợ săn ong rừng thường chọn ong ruồi, ong tầng lấy mật, vì chúng hiền, lại làm tổ dưới thấp.
Riêng ong mật thường làm tổ trên cao, bản tính lại rất hung tợn nên chỉ những người nhiều kinh nghiệm mới dám săn ong mật. Trước đây, nhiều người đi lấy mật đã bị ong này tấn công phải bỏ nghề.
Anh Cương và người bạn thân thiết trong nghề đi săn ong rừng. Họ đã gắn với rừng hơn 20 năm nay và cũng không biết bao nhiều lần bị ong đốt.
Sau một ngày lội rừng, leo núi, những tổ ong được lấy về nhà.
Người thợ phải nhanh chóng vắt  lấy mật, nếu không sáp sẽ cứng lại, lượng mật bị hao hụt.
Sau đó, người thợ dùng lưới thật dày để lọc lấy mật. Bình quân một năm người giỏi như anh Cương thường lấy được hơn 200 lít mật ong các loại.
Hiện 1 lít mật ong rừng có giá 500.000 đồng nhưng số lượng không đủ đáp ứng. Thường người mua sẽ đặt cọc trước để đảm bảo mua được đúng mật ong rừng ngay sau khi người thợ săn về, vì nguồn mật này ngày càng khan hiếm, cũng nhờ đó người thợ giỏi thu được cả trăm triệu mỗi năm.
Đối với anh Cương, khai thác mật ong người thợ không bao giờ được lạm sát ong non. Mỗi lần lấy mật xong, anh đều sắp xếp lại các tầng sáp để giúp đàn ong tái tạo nhanh hơn, tuyệt đối không sử dụng ong non để làm món ăn bổ dưỡng. Anh nói: “Mình yêu rừng, rừng sẽ trả ơn người.

Ngọc Trinh

SSI Chương Trình Phúc Lợi Xã Hội SSI

CHƯƠNG TRÌNH

PHÚC LỢI AN SINH XÃ HỘI BỔ SUNG

(Supplemental Security Income (SSI) Benefits)

I – Những Diện được hưởng SSI

1. Người già từ 65 tuổi trở lên và có thu nhập thấp cũng có thể được nhận SSI.

2. Người lớn và trẻ em bị mù, hay bị tai nạn làm mất khả năng lao động thì cũng có thể được nhận SSI.

3. Những người có thời gian làm việc đủ lâu theo luật định thì cũng có thể nhận SSI, tiền hưu trí cùng với SSI.

Lưu ý: Những người nêu trên  phải  là công dân Hoa Kỳ,  Thường trú nhân thỏa mãn một số điều kiện kèm theo.

II – Điều kiện để được hưởng SSI

1. Phải có thu nhập thấp. Theo quy định mới nhất của Tiểu bang Pennsylvania năm 2014, người độc thân có tổng giá trị tài sản ít hơn $2,000, người có gia đình có tổng giá trị tài sản ít hơn $3,000, không tính giá trị căn nhà mà người đó đang ở, xe hơi mà họ đang sử dụng, thì được hưởng SSI.

2. Người được hưởng SSI phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là Thường trú nhân (The Xanh).

III – Các chương trình Phúc lợi Xã hội khác được nhận kèm với SSI

1. Medicaid: Người được hưởng SSI thì cũng đương nhiên được hưởng Medicaid.

2. Chương trình Foods Stamp (SNAP): Social Security sẽ quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

3. Các dịch vụ xả hội khác, bao gồm dịch vụ xe đưa đón đi lại, thông dịch, …

IV – Thu nhập

Thu nhập dùng để tính mức được hưởng SSI, bao gồm các loại sau đây:

1. Tiền mặt

2. Tài khoản ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu chính phủ

3. Đất đai

4. Tiền bảo hiểm nhân thọ

5. Tài sản cá nhân

6. Xe cộ (xe hơi, xe máy)

7. Tất cả các tài sản khác có thể chuyển đổi sang tiền mặt và sử dụng mua thực phẩm, chỗ trú ngụ.

V – Những Tài sản không tính vào Thu nhập đề xin SSI

1. Giá trị căn nhà và đất đang sống

2. Vật dụng gia đình, và vật kỷ niệm (nhẫn cưới, đính hôn)

3. Giá trị mảnh đất chôn cất cho bản thân và cho người thân

4. Tiền quỹ tử tuất cho bản thân và cho vợ/chồng, mỗi trương mục bằng hoặc ít hơn $1,500

5. Bảo hiểm nhân thọ có giá trị bằng hoặc ít hơn $1,500

6. 1 xe, nếu chiếc xe này được dùng để đi lại cho bản thân hoặc cho 1 thành viên trong gia đình

7. Học bổng hay quà tặng được nhận dùng để trả học phí cho 9 tháng sau đó.

8. Tất cả các khoản hoàn thuế Liên bang được nhận kể từ ngày 01/01/2010 sẽ không được tính vào trong vòng 12 tháng sau đó

9. Các tài sản và khoản thu khác.

VI – Các Trường Hợp phải hoàn trả tiền SSI đã nhận, bị cắt SSI được hưởng

1. Người thụ hưởng SSI có thể có thể bán các tài sản miễn trừ nêu trên, và vẫn được hưởng SSI cho đến thời điểm việc mua bán hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó, người thụ hưởng phải hoàn trả khoản tiền SSI đã nhận cho khoản thời gian diễn ra việc mua bán.

2. Nếu người thụ hưởng SSI hoặc người phối ngẫu tặng, hoặc bán tài sản miễn trừ cho người khác ít hơn giá thị trường của nó, người thụ hưởng sẽ bị cắt SSI tối đa 36 tháng, tùy thuộc vào giá trị của tài sản miễn trừ.

 

HỨA GIA TƯỜNG

2224 S 62ND Street, Philadelphia, PA. 19142

Phone: 215-275-5428

Email: hgtuong@yahoo.com

Website: http://community.mis.temple.edu/jhua/

 

sumad ra mắt website trao đổi quảng cáo online – 615868

sumad ra mắt website trao đổi quảng cáo online – 615868.

Untitled document – Google Drive

Untitled document – Google Drive.

VỤ MÁY BAY MALAYSIA MH370 MẤT TÍCH: MỘT KỊCH BẢN HOÀN HẢO!?

VỤ MÁY BAY MALAYSIA MH370 MẤT TÍCH

MỘT KỊCH BẢN HOÀN HẢO!?

 

Thế là đã hơn 5 ngày trôi qua, việc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airline mang số hiệu MH 370 vẫn vô vọng, mặc dù đã có hơn 10 quốc gia tham gia vào cuộc “dò la tung tích” của nó với đầy đủ các trang thiết bị quân sự hiện đại nhất.

Vậy thì sự thật nằm ở đâu, liệu chiếc phi cơ này có thật sự “bị tai nạn” hay không?

Boeing B777 là dòng máy bay  thương mại có độ an toàn cao nhất so với các dòng máy bay khác. Nó được trang bị các công nghệ điều khiển, dẫn đường tinh vi, tiên tiến. Nó cũng được trang bị công nghệ phát sóng định vị (bộ phận tiếp sóng) và dò tìm hộp đen hiện đại đủ để phát hiện ra vị trí của nó bất cứ nơi đâu trên trái đất. Vậy thì tại sao, đã hơn 5 ngày tìm kiếm bằng đủ mọi phương tiện, thiết bị quân sự tối tân, mà nó vẫn chưa được tìm ra?

Có 4 giả thiết khả dĩ có thể đặt ra:

1. Nó thật sự đã bị tại nạn và rớt đâu đó trên vùng biển trong đường bay của nó. Trong trường hợp này, vị trí máy bay rơi chắc chắn đã phải được tìm ra thông qua thiết bị định vị khẩn cấp, tín hiệu của hộp đen, và các mảnh vỡ trôi nổi trên biển. Hơn nữa, cơ trưởng là người có 30 năm kinh nghiệm bay, tình trạng an toàn kỹ thuật của máy bay luôn được kiểm tra chặt chẽ trước mỗi hành trình bay; bên cạnh đó, nếu máy bay gặp sự cố trên không trước khi lâm nạn, phi hành đoàn luôn có đủ thời gian để phát tín hiệu cấp cứu. Thế nhưng, cho đến lúc này, không có bất cứ manh mối hay tín hiệu nào được phát hiện ra, mà lẽ ra nó phải được phát hiện ra đối với một tan nạn máy bay thật sự. Như vậy, giả thuyết về máy bay gặp nạn thật sự là cực kỳ thấp, nếu có thể nói là khó có khả năng xảy ra!

2. Một số nước đã biết thông tin về chiếc máy bay, nhưng do bí mật quân sự đã cản trở chia sẽ thông tin? Giả thiết này không khả dĩ. Malaysia là nước “chủ xị”, máy bay của Malaysia Airline là thương hiệu, tài sản, uy tín quốc gia của Malaysia, vậy bí mật quân sự không thể ngăn Malaysia cung cấp thông tin về vị trí chiếc máy bay nếu họ biết được nó đang ở đâu.

Mỹ sẽ được lợi lộc gì nếu họ biết nó đang ở đâu mà không nói ra cho thiên hạ biết. Boeing là thương hiệu, là uy tín của nước Mỹ, họ phải có trách nhiệm phối hợp điều tra và nhanh chóng cung cấp thông tin về chiếu máy bay này. Nếu nói rằng người Mỹ cố tình che dấu tung tích chiếc máy bay để dò la tiềm lực quân sự của các nước khác? Họ không cần phải làm như vậy! bằng công cụ tình báo tinh vi của mình, người Mỹ đã biết khác rõ về tiềm lực quân sự của các nước trong khu vực Đông Nam Á rồi. Họ cũng có quyền tự do di chuyển trong các vùng biển này, vì vậy, họ không cần tạo ra cái cớ này để thâm nhập, rải thiết bị do thám xuống biển Đông làm gì cả!

Việt Nam, Singapore đã biết thông tin nhưng che giấu? Hoàn toàn không khả thi. Nếu biết được vị trí của chiếc máy bay, Việt Nam và Singapore chắc chắn sẽ thông báo ngay cho các nước liên quan, vì tự hào và sĩ diện quốc gia. Hơn nữa, họ cũng muốn trục vớt “cái máy bay bị nạn” đi cho nhanh chóng, để máy cái tàu quân sự “lạ” của nước ngoài khỏi lấy cớ “tìm kiếm máy bay mất tích” để thâm nhập vùng biển chủ quyền của họ. Giả thiết này cũng rất khó xảy ra!

3. Máy bay đã bị khủng bố. Có 2 trường hợp cần phải phân tích trong trường hợp này. Thông thường một vụ khủng bố bắt cóc máy bay thường là để đạt được mục đích kinh tế hay chính trị của một nhóm khủng bố nào đó. Kết quả thường là bọn khủng bố sẽ đòi đạt được một mục tiêu chính trị hoặc một món tiền chuộc nào đó. Nếu không đạt được thì sẽ phá hủy máy bay. Nếu bọn khủng bố cho nổ máy bay trên không, thì như đã phân tích ở trên, tung tích của chiếc máy bay gặp nạn chắc chắn đã phải được tìm ra. Nếu như bọn khủng bố đã đưa được chiếc máy bay đến một nơi an toàn nào đó, ở Somali chẳng hạn, và đang cầm giữ phi hành đoàn cùng hành khách làm con tin, thì chắc chắn là nhóm khủng bố này đã tuyên bố nhận trách nhiệm (để tạo tiếng vang) và liên lạc yêu cầu tiền chuộc hay mục tiêu chính trị nào đó rồi. Tuy nhiên, đến nay vẫn bặt tâm? giả thiết này cũng khó xảy ra!

4. Một kịch bản hoàn hảo. Trong tình hình tranh chấp Biển Đông nóng bỏng như hiện nay và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì vụ “tai nạn MH370” là một cái cớ tuyệt vời “ngàn năm có một” để một quốc gia “ông anh” nào đó tìm hiểu tiềm lực quân sự của đối phương, đặc biệt là khả năng do tìm và cảnh báo sớm, đồng thời thâm nhập vùng biển và thả thiết bị do thám để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên biển thành công. TQ tuyên bố sẽ truy tìm đến cũng tung tích của MH370. Các đội tàu quân sự của TQ sẽ “sục xạo từng cm” dưới đáy Biển Đông để tìm bằng được MH370 (tất nhiên là tiện tay cắm luôn mấy cái bia chủ quyền, rải một số thiết bị do thám, gắn vài con chip vào cáp quang Internet, rải mìn, phá luôn mấy cái thiết bị do thám của “bạn” dưới đây biển.) Có nhiều lý do để củng cố cho giả thuyết này.

Phải có ai đó chủ động can thiệp và tắt hệ thống liên lạc và định vị của máy bay. Nếu không, kiểm soát không lưu và ra đa quân sự của các nước đã nhận được tín hiệu trước khi chiếc máy bay mất tích. Để can thiệp được như vậy, đòi hỏi phải có sự trợ giúp của chuyên gia “lão thành”  hiểu rõ về hệ thống này của loại máy bay tối tân B777 và đường bay nào có thể tránh sự dò tìm của ra đa sau khi hệ thống định vị bị tắt đi. Và tất nhiên, kế hoạch chắc hẳn là phải được chuẩn bị “chu đáo” từ trước, và phải cấp độ của một tổ chức, một quốc gia.

Thái độ của cơ trưởng chuyến bay rất “vui vẻ” chỉ một vài giây trước khi máy bay mất tích. Nếu có một ai đó, đề nghị tiền thưởng là một khoản kếch xù, đổi lại, phi hành đoàn “chịu khó” lái máy bay đi theo đường bay và địa điểm do “vai tên không tặc” nào đó, “vô tình” lên máy bay vào “lọt” vào được buồn lái, “khống chế phi hành đoàn”, “bắt” phải làm theo mệnh lệch của chúng. Cũng có thể lắm chứ! Đó cũng chính là lý do tại sao ra đa quân sự Malaysia lần ra vị trí chiếc máy bay ở eo biển Malacca.

Theo một kế hoạch đã được đạo diễn sẵn, sắp tới “bọn không tặc Somali” sẽ tuyên bố nhận trách nhiệm bắt cóc chiếc máy bay, và yêu cầu đòi tiền chuộc. Trung quốc, là nước có số hành khách chiếm đã số trên chuyến bay, sẽ đứng ra thương lượng, trả tiền chuộc và giải cứu con tin sau khi “điệp vụ” đã hoàn tất. Chỉ có hành khách là thật sự vô tội. Phi hành đoàn và bọn khủng bố, khả năng sẽ bị thủ tiêu để đảm bảo bí mật quốc gia!

 

Kết quả sau cùng, Đây cũng chỉ là “Không Tặc Somali” bắt cóc chiếc máy bay MH370 mà thôi và chiến tranh trên Biển Đông khả năng lớn sẽ nổ ra.

 

Hứa Gia Tường

 

3 món ăn dân dã và dễ làm từ cá giúp quý ông “sung” | Sức khỏe | Tin tức Online

3 món ăn dân dã và dễ làm từ cá giúp quý ông “sung” | Sức khỏe | Tin tức Online.

Đi ăn bánh canh cá lóc Quảng Trị | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực

Đi ăn bánh canh cá lóc Quảng Trị | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực.

Làm “chứng minh thư” cho nấm – Lam “chung minh thu” cho nam | dddn.com.vn

Làm “chứng minh thư” cho nấm – Lam “chung minh thu” cho nam | dddn.com.vn.

suy ngẫm từ tranh chấp “buôn ma thuột” – suy ngam tu tranh chap “buon ma thuot” | dddn.com.vn

suy ngẫm từ tranh chấp “buôn ma thuột” – suy ngam tu tranh chap “buon ma thuot” | dddn.com.vn.

truyền thông nội bộ: củng cố sức mạnh doanh nghiệp – truyen thong noi bo: cung co suc manh doanh nghiep | dddn.com.vn

truyền thông nội bộ: củng cố sức mạnh doanh nghiệp – truyen thong noi bo: cung co suc manh doanh nghiep | dddn.com.vn.

DN được hỗ trợ tới 500 triệu đồng để phổ biến mới công nghệ – DN duoc ho tro tói 500 trieu dong de pho bien mói cong nghẹ | dddn.com.vn

DN được hỗ trợ tới 500 triệu đồng để phổ biến mới công nghệ – DN duoc ho tro tói 500 trieu dong de pho bien mói cong nghẹ | dddn.com.vn.

‘Huyền thoại’ cà ri dê Bảy Hồng ở Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực

‘Huyền thoại’ cà ri dê Bảy Hồng ở Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực.

Những bệnh “chống chỉ định” với gừng | Sức khỏe | Tin tức Online

Những bệnh “chống chỉ định” với gừng | Sức khỏe | Tin tức Online.

Những món ăn độc nhất vô nhị của người Nhật – Ẩm thực – Zing News

Những món ăn độc nhất vô nhị của người Nhật – Ẩm thực – Zing News.

Vì sao chuỗi cửa hàng G7 Mart của Trung Nguyên chết yểu? – Thị trường – Zing News

Vì sao chuỗi cửa hàng G7 Mart của Trung Nguyên chết yểu? – Thị trường – Zing News.

Marketing địa phương – Marketing dia phuong | dddn.com.vn

Marketing địa phương – Marketing dia phuong | dddn.com.vn.

“Tiếp thị truyền thông xã hội không phải là chạy theo xu hướng” – “Tiep thi truyen thong xa hoi khong phai la chay theo xu huong” | dddn.com.vn

“Tiếp thị truyền thông xã hội không phải là chạy theo xu hướng” – “Tiep thi truyen thong xa hoi khong phai la chay theo xu huong” | dddn.com.vn.

Rau má: Không hề lành, vô hại như mọi người vẫn tưởng | Sức khỏe | Tin tức Online

Rau má: Không hề lành, vô hại như mọi người vẫn tưởng | Sức khỏe | Tin tức Online.

3 món bún ăn sáng ngon miệng cho cả nhà-bun |am thuc 24h

3 món bún ăn sáng ngon miệng cho cả nhà-bun |am thuc 24h.

Loại hạt chống ung thư rất tốt nhưng khi ăn hay bị bỏ qua | Khoa học | Tin tức Online

Loại hạt chống ung thư rất tốt nhưng khi ăn hay bị bỏ qua | Khoa học | Tin tức Online.

Marketing địa phương – Marketing dia phuong | dddn.com.vn

Marketing địa phương – Marketing dia phuong | dddn.com.vn.

Người Việt đã “thống trị” nghề nail ở Mỹ như thế nào? | Hồ sơ – Phóng sự | PLO

Người Việt đã “thống trị” nghề nail ở Mỹ như thế nào? | Hồ sơ – Phóng sự | PLO.

8 lý do nên tăng cường ăn cam- VnExpress Đời sống – Sức Khỏe

8 lý do nên tăng cường ăn cam- VnExpress Đời sống – Sức Khỏe.

Xương chắc nhờ biết cách ăn-Bi quyet song khoe |Suc khoe doi song 24h

Xương chắc nhờ biết cách ăn-Bi quyet song khoe |Suc khoe doi song 24h.

8 thực phẩm giúp bạn sống lâu hơn- VnExpress Đời sống – Sức Khỏe

8 thực phẩm giúp bạn sống lâu hơn- VnExpress Đời sống – Sức Khỏe.

3 món ăn giúp tinh binh khỏe-suc khoe sinh san |suc khoe doi song 24h

3 món ăn giúp tinh binh khỏe-suc khoe sinh san |suc khoe doi song 24h.

Microsoft cân nhắc phát hành phiên bản Windows 8.1 miễn phí. Phần mềm Ứng dụng – XãLuận.com Tin Nóng

Microsoft cân nhắc phát hành phiên bản Windows 8.1 miễn phí. Phần mềm Ứng dụng – XãLuận.com Tin Nóng.

Phát hiện ung thư chính xác bằng xét nghiệm nước tiểu. Phát Minh Ngiên Cứu – XãLuận.com Tin Nóng

Phát hiện ung thư chính xác bằng xét nghiệm nước tiểu. Phát Minh Ngiên Cứu – XãLuận.com Tin Nóng.

3 món ngon tăng sinh lực cho chồng. Giới Tính và Tình Dục – XãLuận.com Tin Nóng

3 món ngon tăng sinh lực cho chồng. Giới Tính và Tình Dục – XãLuận.com Tin Nóng.

loại thảo dược giúp cụ ông 71 tuổi ‘khỏe’ hơn thanh niên. giới tính và tình dục – xãluận.com tin nóng

loại thảo dược giúp cụ ông 71 tuổi ‘khỏe’ hơn thanh niên. giới tính và tình dục – xãluận.com tin nóng.

Chiến lược và chiến thuật cạnh tranh – Chien luoc va chien thuat canh tranh | dddn.com.vn

Chiến lược và chiến thuật cạnh tranh – Chien luoc va chien thuat canh tranh | dddn.com.vn.

Lao động thiếu kỹ năng làm khó doanh nghiệp FDI – Lao dong thieu ky nang lam kho doanh nghiep FDI – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon

Lao động thiếu kỹ năng làm khó doanh nghiệp FDI – Lao dong thieu ky nang lam kho doanh nghiep FDI – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon.

Bún nấm sườn sụn non, sữa ngô béo ngậy ở Nguyễn Thị Định – Ẩm thực – Zing News

Bún nấm sườn sụn non, sữa ngô béo ngậy ở Nguyễn Thị Định – Ẩm thực – Zing News.

5 lý do nên dùng cà chua. Chăm Sóc Sức Khoẻ – XãLuận.com Tin Nóng

5 lý do nên dùng cà chua. Chăm Sóc Sức Khoẻ – XãLuận.com Tin Nóng.

Bác sĩ tiếp thị gạo Việt tại Anh – Kinh tế – Tuổi Trẻ Online

Bác sĩ tiếp thị gạo Việt tại Anh – Kinh tế – Tuổi Trẻ Online.

Phở ngon và đông nhất Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực

Phở ngon và đông nhất Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực.

Muốn giàu có và thay đổi thế giới: Phải có ý tưởng ngu ngốc! – Muon giau co va thay doi the gioi: Phai co y tuong ngu ngoc! | dddn.com.vn

Muốn giàu có và thay đổi thế giới: Phải có ý tưởng ngu ngốc! – Muon giau co va thay doi the gioi: Phai co y tuong ngu ngoc! | dddn.com.vn.

Thách thức của các tập đoàn gia đình – Thach thuc cua cac tap doan gia dinh | dddn.com.vn

Thách thức của các tập đoàn gia đình – Thach thuc cua cac tap doan gia dinh | dddn.com.vn.

9 kỹ năng con bạn cần học để thành công trong tương lai. Mẹ và Trẻ Em – XãLuận.com Tin Nóng

9 kỹ năng con bạn cần học để thành công trong tương lai. Mẹ và Trẻ Em – XãLuận.com Tin Nóng.

Mè đen: Bổ như tiên dược, ai cũng nên dùng | Sức khỏe | Tin tức Online

Mè đen: Bổ như tiên dược, ai cũng nên dùng | Sức khỏe | Tin tức Online.

vitamin e gây ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. phát minh ngiên cứu – xãluận.com tin nóng

vitamin e gây ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. phát minh ngiên cứu – xãluận.com tin nóng.

sài gòn tiếp thị online – khoa giáo – chiết tách dược chất từ lá sa kê, vỏ măng cụt

sài gòn tiếp thị online – khoa giáo – chiết tách dược chất từ lá sa kê, vỏ măng cụt.

Chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ thất bại – Kinh tế – Tuổi Trẻ Online

Chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ thất bại – Kinh tế – Tuổi Trẻ Online.

Sài Gòn Tiếp Thị Online – Ẩm thực – Du lịch – Bảy món ăn chống rụng tóc

Sài Gòn Tiếp Thị Online – Ẩm thực – Du lịch – Bảy món ăn chống rụng tóc.

Độc đáo bánh canh cua nguyên con ở Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực

Độc đáo bánh canh cua nguyên con ở Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực.

Triệu phú bán hàng đa cấp Nhật Bản đến Hà Nội chia sẻ chuyện làm giàu – Trieu phu ban hang da cap Nhat Ban den Ha Noi chia se chuyen lam giau | dddn.com.vn

Triệu phú bán hàng đa cấp Nhật Bản đến Hà Nội chia sẻ chuyện làm giàu – Trieu phu ban hang da cap Nhat Ban den Ha Noi chia se chuyen lam giau | dddn.com.vn.

3/3: Tọa đàm: Tư duy lãnh đạo – Sáng tạo & Đổi mới – 3/3: Tọa dàm: Tu duy lanh dao – Sang tao & Doi moi | dddn.com.vn

3/3: Tọa đàm: Tư duy lãnh đạo – Sáng tạo & Đổi mới – 3/3: Tọa dàm: Tu duy lanh dao – Sang tao & Doi moi | dddn.com.vn.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài – Thu tuc hai quan doi voi hang hoa gia cong voi thuong nhan nuoc ngoai | dddn.com.vn

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài – Thu tuc hai quan doi voi hang hoa gia cong voi thuong nhan nuoc ngoai | dddn.com.vn.

Cây sả – Vị thuốc thần kì tiêu diệt tế bào ung thư | Khoa học | Tin tức Online

Cây sả – Vị thuốc thần kì tiêu diệt tế bào ung thư | Khoa học | Tin tức Online.

Phương pháp điều trị đau nhức xương khớp của Mỹ – 608820

Phương pháp điều trị đau nhức xương khớp của Mỹ – 608820.

Cách làm kim chi không cần bột ớt-kim chi |am thuc 24h

Cách làm kim chi không cần bột ớt-kim chi |am thuc 24h.

12 lý do nên ăn hẹ. chăm sóc sức khoẻ – xãluận.com tin nóng

12 lý do nên ăn hẹ. chăm sóc sức khoẻ – xãluận.com tin nóng.

5 điều cần biết về u nang buồng trứng và u xơ tử cung – Cần biết – Sản phẩm – Dịch vụ – Tuổi Trẻ Online

5 điều cần biết về u nang buồng trứng và u xơ tử cung – Cần biết – Sản phẩm – Dịch vụ – Tuổi Trẻ Online.

Mì lươn hương đồng nội miền Trung-mi luon |am thuc 24h

Mì lươn hương đồng nội miền Trung-mi luon |am thuc 24h.

10 nguy cơ bệnh tật quý ông nên đề phòng trước khi quá muộn. sân chơi Đàn Ông – xãluận.com tin nóng

10 nguy cơ bệnh tật quý ông nên đề phòng trước khi quá muộn. sân chơi Đàn Ông – xãluận.com tin nóng.

Rượu tỏi – Một bài thuốc quý của thế giới | Sức khỏe | Tin tức Online

Rượu tỏi – Một bài thuốc quý của thế giới | Sức khỏe | Tin tức Online.

Đắm đuối với ếch rang muối ngày cuối tuần-ech |am thuc 24h

Đắm đuối với ếch rang muối ngày cuối tuần-ech |am thuc 24h.

phương pháp mới tạo ra tế bào gốc có khả năng chữa trị mọi loại bệnh ung thư. phát minh ngiên cứu – xãluận.com tin nóng

phương pháp mới tạo ra tế bào gốc có khả năng chữa trị mọi loại bệnh ung thư. phát minh ngiên cứu – xãluận.com tin nóng.

Dấu hiệu bố mẹ đang làm hại tương lai của con. Mẹ và Trẻ Em – XãLuận.com Tin Nóng

Dấu hiệu bố mẹ đang làm hại tương lai của con. Mẹ và Trẻ Em – XãLuận.com Tin Nóng.

Ăn trứng luộc mỗi ngày: Mắt sáng, móng khoẻ, ngừa ung thư vú | X – Y | Tin nóng

Ăn trứng luộc mỗi ngày: Mắt sáng, móng khoẻ, ngừa ung thư vú | X – Y | Tin nóng.

vì sao bánh mì sài gòn lên báo mỹ? – thị trường – zing news

vì sao bánh mì sài gòn lên báo mỹ? – thị trường – zing news.

Tìm tô bún bò ngon nhất Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực

Tìm tô bún bò ngon nhất Sài Gòn | Bản đồ ẩm thực | Sài Gòn Ẩm Thực.

chả tôm thanh hóa – món ngon khó quên | Ăn chơi | tin tức online

chả tôm thanh hóa – món ngon khó quên | Ăn chơi | tin tức online.

Thuốc Mới Điều Trị Ung Thư Gan

DR BRF K4 – Đột phá mới hỗ trợ điều trị ung thư gan.

Thứ Hai, ngày 17/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Việt Nam là một trong số những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan cao nhất thế giới. Khoảng 10% dân số nhiễm virus viêm gan B.

Chia sẻ bí quyết chăm sóc SỨC KHỎE cho mọi nhà!

 

 

Rượu cũng được xem là yếu tố gây bệnh ung thư gan, uống rượu trong thời gian dài thì nguy cơ mắc bệnh ung thư gan tăng nhanh; đa số các trường hợp ung thư gan phát triển từ xơ gan. Ngoài ra, thực phẩm nhiễm nấm mốc cũng được xem là yếu tố dẫn đến ung thư gan; các yếu tố khác chưa được xác định rõ như: hút thuốc lá, di truyền…

Ung thư gan hầu như không có biểu hiện cụ thể ở giai đoạn đầu. Khối u thường âm thầm phát triển và khi các triệu chứng đã xuất hiện rõ rệt thì khối u cũng đã phát triển lớn và bệnh nhân đã ở giai đoạn nguy hiểm. Bệnh nhân sẽ tử vong sau 3 – 6 tháng kể từ khi phát hiện bệnh.

Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa nhẹ: ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, đại tiện khó khăn… đôi lúc cảm thấy đau hoặc tức hạ sườn phải nhưng không đáng kể.

Điều trị ung thư gan rất khó khăn và tỉ lệ thành công thường không cao, vì đa phần, khi phát hiện, bệnh tình của các bệnh nhân thường khá trầm trọng. Trong giai đoạn bệnh tiến triển, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng do di căn của ung thư làm họ vô cùng đau đớn khó chịu. Phương pháp điều trị cho bệnh ung thư gan hiệu quả nhất hiện nay là hoá trị liệu. Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sau khi hóa trị hoặc xạ trị bị ảnh hưởng rất lớn.

Rất nhiều trường hợp tuy khối u đã bị khống chế, nhưng do suy giảm hệ miễn dịch dẫn tới tái phát hoặc di căn, thêm vào đó tác dụng phụ của liệu pháp hóa trị hoặc xạ trị quá lớn, khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ điều trị.

Trong trường hợp khối u nhỏ, phương pháp phẫu thuật cắt bỏ khối u khá hiệu quả trong việc kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Ngoài ra, ghép gan cũng là phương pháp duy nhất để chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư gan, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp.

Bởi vậy, việc tìm kiếm một liệu pháp xanh, an toàn, ít tác dụng phụ và giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân ung thư gan là hướng đi trong tương lai gần của các nhà khoa học trong điều trị ung thư.

Tại sao lại chọn Dr BRF K4?

Sản phẩm Dr BRF K4 với một hàm lượng cao là 2,160mg Nấm Vân Chi đậm đặc kết hợp với Nấm Linh Chi, Nano Curcumin và Khổ sâm với tác động tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại, giúp:

+ Giảm các triệu chứng của gan hư tổn: cơ thể mệt mỏi, chán ăn, tiêu hóa kém, vàng da, tiểu vàng, mẩn ngứa…

+ Hỗ trợ điều trị ung thư gan.

+ Giúp bệnh nhân ăn ngon miệng, dễ ngủ, chống suy còi, suy kiệt cơ thể.

+ Giúp hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức khỏe, giúp làm giảm tác dụng phụ và bảo vệ các tế bào trong quá trình điều trị ung thư gan bằng phương pháp hóa trị hoặc xạ trị.

+ Giúp bệnh nhân có một sức khỏe ổn định, giúp hạ men gan và hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Hỗ trợ gan đào thải các chất độc hóa học, làm sạch các gốc tự do và chống oxy hóa.

DR BRF K4 – Đột phá mới hỗ trợ điều trị ung thư gan - 1

Sản phẩm Dr BRF K4 là một giải pháp hữu hiệu giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan, giúp hồi phục nhanh, kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Bệnh nhân điều trị ung thư gan sử dụng sản phẩm Dr BRF K4 hỗ trợ giảm thiểu được tình trạng suy kiệt do không ăn uống được. Giúp bệnh nhân ung thư gan ăn uống ngon miệng, có cảm giác thèm ăn và các triệu chứng nôn mửa, buồn nôn, vàng da giảm một cách rõ rệt và nhất là ch6a1m dức việc bị tiêu chảy. Người bệnh cảm thấy sức khỏe của mình MỖI NGÀY SẼ TỐT HƠN.

Bệnh nhân sẽ thấy hiệu quả sau 10 ngày sử dụng và sau đó 1 tháng sẽ thấy kết quả rất rõ ràng.

Mọi chi tiết liên quan về sản phẩm, vui lòng gọi theo số tổng đài 18001757 hoặc websitekienthucungthu.com

Nguồn: http://us.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/dr-brf-k4-dot-pha-moi-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-gan-c62a605138.html

 

(Nguồn: kienthucungthu.com)

Vụ án Huyền Như Lừa Đảo

Huyền Như kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ cho mẹ

Chấp nhận án chung thân, Huyền Như kháng án đòi ngôi biệt thự ở Quảng Nam bởi cho rằng tài sản trị giá 43 tỷ đồng này là của mẹ mình nhưng đang bị kê biên trong phần thi hành án dân sự.

Ngày 14/2, TAND TP HCM đã nhận được đơn kháng cáo của Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổi, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP HCM) trong ngày cuối cùng của hạn định.

huyennhu-3455-1392430376.jpg
Bị cáo Huyền Như trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.D

Trong đơn, nữ bị cáo vừa bị cấp sơ thẩm tuyên chung thân không xin giảm án mà chỉ kháng cáo một phần bản án liên quan đến 12 tài sản bị kê biên. Huyền Như đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tuyên trả lại căn biệt thự H2 thuộc dự án The Nam Hải (tỉnh Quảng Nam) trong số tài sản bị kê biên.

Theo Như, bất động sản này đang đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ ruột Huyền Như), không phải là tài sản do bị cáo mua bằng tiền chiếm đoạt được. Đồng quan điểm, bà Lang cũng có đơn xác nhận đã cho con gái mượn tài sản này “để có vốn làm ăn”. Hiện Như đang bị buộc án chung thân, bà đề nghị tòa trả lại phần tài sản này để ở và nuôi con của Như.

Trước đó, bản án của TAND TP HCM cũng bị VKS kháng nghị, đề nghị tăng mức phạt đối với Võ Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Nhà Bè (Vietinbank Nhà Bè) và Đào Thị Tuyết Dung (Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân). Theo Viện, Anh Tuấn và Tuyết Dung là những đồng phạm tích cực giúp Huyền Như chiếm đoạt số tiền lớn. Mức án 20 năm tù mà tòa sơ thẩm áp dụng với Tuấn và 12 năm tù cho Dung là chưa tương xứng, cần phải xem xét lại.

Đã có 22 trong tổng số 23 bị cáo của vụ án kháng cáo. Trong đó 3 bị cáo kêu oan, số còn lại xin giảm nhẹ hình phạt. Còn hầu hết các bị hại và nguyên đơn dân sự cũng đều kháng án đề nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của Vietinbank và đòi ngân hàng này phải có trách nhiệm trong việc bồi thường gần 4.000 tỷ đồng mà Huyền Như đã chiếm đoạt.

Theo nội dung vụ án, để có tiền trả các khoản nợ lãi suất cao do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản và chứng khoán, Huyền Như đã làm giả 8 con dấu của các cơ quan tổ chức, giả chữ ký của nhiều cá nhân để thực hiện hàng loạt hợp đồng huy động vốn giả, chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân.

Bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, Huyền Như phải nhận mức án chung thân. Trong quá trình điều tra, Như bị kê biên, thu giữ tài sản trị giá hơn 229,4 tỉ đồng, trong đó có nhiều bất động sản.

Nhật Vy

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/huyen-nhu-khang-cao-doi-biet-thu-43-ty-cho-me-2951841.html

Đột phá trong sản sinh năng lượng nhiệt hạch. Phát Minh Ngiên Cứu – XãLuận.com Tin Nóng

Đột phá trong sản sinh năng lượng nhiệt hạch. Phát Minh Ngiên Cứu – XãLuận.com Tin Nóng.

Chén ngay bánh tráng thịt heo ngon tê lưỡi. Ẩm Thực – XãLuận.com Tin Nóng

Chén ngay bánh tráng thịt heo ngon tê lưỡi. Ẩm Thực – XãLuận.com Tin Nóng.

Nấu bánh canh sườn heo tuyệt ngon đãi cả nhà | Món ngon – Vào bếp | Sài Gòn Ẩm Thực

Nấu bánh canh sườn heo tuyệt ngon đãi cả nhà | Món ngon – Vào bếp | Sài Gòn Ẩm Thực.

Đi ăn hủ tíu bò kho cực chuẩn và cà ri ngon lạ ngày giá lạnh – Ẩm thực – Zing News

Đi ăn hủ tíu bò kho cực chuẩn và cà ri ngon lạ ngày giá lạnh – Ẩm thực – Zing News.

Ngưng thở lúc ngủ | Sức khỏe | Thanh Niên Online

Ngưng thở lúc ngủ | Sức khỏe | Thanh Niên Online.

làm salad đậu phụ giải ngán đầu năm

làm salad đậu phụ giải ngán đầu năm.

Bệnh ung thư: thủ phạm là chính mình! – Bẹnh ung thu: thủ phạm là chính mình! – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon

Bệnh ung thư: thủ phạm là chính mình! – Bẹnh ung thu: thủ phạm là chính mình! – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon.

Cuối tuần đãi cả nhà món bò nướng kiểu Hàn

Cuối tuần đãi cả nhà món bò nướng kiểu Hàn.

những đặc sản tiến vua xứ thanh- vnexpress Đời sống – sức khỏe

những đặc sản tiến vua xứ thanh- vnexpress Đời sống – sức khỏe.

Luật Nông trại của Mỹ làm khó ngành cá tra Việt Nam – Luat Nong trai cua My lam kho nganh ca tra Viet Nam – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon

Luật Nông trại của Mỹ làm khó ngành cá tra Việt Nam – Luat Nong trai cua My lam kho nganh ca tra Viet Nam – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon.

Giải mã vùng đất giai nhân bí ẩn ở Quảng Bình – Xã hội – Zing News

Giải mã vùng đất giai nhân bí ẩn ở Quảng Bình – Xã hội – Zing News.

Flappy Bird đem về cho tác giả 50.000 đô-la mỗi ngày – Flappy Bird dem ve cho tac gia 50.000 do-la moi ngay – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon

Flappy Bird đem về cho tác giả 50.000 đô-la mỗi ngày – Flappy Bird dem ve cho tac gia 50.000 do-la moi ngay – Saigon Times Online – Thời báo Kinh tế Sài gòn – Thoi bao Kinh te Sai gon.

Khai thác ứng dụng máy tính trên iPhone – Số Hóa VnExpress

Khai thác ứng dụng máy tính trên iPhone – Số Hóa VnExpress.

Hải mã – Vị thuốc giúp chàng sung mãn. Sân Chơi Đàn Ông – XãLuận.com Tin Nóng

Hải mã – Vị thuốc giúp chàng sung mãn. Sân Chơi Đàn Ông – XãLuận.com Tin Nóng.

4 đặc sản trứ danh không phải ai cũng dám động đũa – Ẩm thực – Zing News

4 đặc sản trứ danh không phải ai cũng dám động đũa – Ẩm thực – Zing News.

Gạo thảo dược bổ dưỡng đến đâu?. Chăm Sóc Sức Khoẻ – XãLuận.com Tin Nóng

Gạo thảo dược bổ dưỡng đến đâu?. Chăm Sóc Sức Khoẻ – XãLuận.com Tin Nóng.

Muối + gừng: Giải độc, làm đẹp cực hiệu quả. Chăm Sóc Sức Khoẻ – XãLuận.com Tin Nóng

Muối + gừng: Giải độc, làm đẹp cực hiệu quả. Chăm Sóc Sức Khoẻ – XãLuận.com Tin Nóng.

Hy vọng cho các cặp vô sinh

Tìm thấy gien liên quan đến vô sinh

06/02/2014 16:56

(TNO) Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy gien có liên quan đến vô sinh, trong một phát hiện có thể giúp lý giải vì sao một số cặp đôi không thể “lên chức”, theo đài NHK.

Phát hiện gien liên quan đến vô sinh
Phát hiện mới được cho là sẽ giúp tăng cường hiệu quả điều trị vô sinh – Ảnh: Shutterstock

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Khoa học Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến đã tìm thấy gien GALNTL-5 trong tinh hoàn.

Họ tắt chức năng của gien trên trong tinh trùng của chuột và phát hiện sự di chuyển của tinh trùng giảm đến 80%. Họ cũng nhận thấy các tinh trùng thiếu những protein cần thiết để di chuyển và thụ tinh.

Các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra tinh trùng của những đàn ông bị vô sinh và phát hiện ở một số người trong số họ, gien GALNTL-5 đã biến thể và bị rối loạn chức năng.

Chuyên gia Nobuyoshi Takasaki, một thành viên của nhóm nghiên cứu, nói rằng gien GALNTL-5 có thể được dùng làm phương tiện hỗ trợ việc lựa chọn tinh trùng trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Ông tin phát hiện mới cũng có thể giúp tìm hiểu cơ chế của sự vô sinh.

Khang Huy

>> Đột phá mới trong điều trị vô sinh
>> Nam giới và chứng vô sinh

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140206/tim-thay-gien-lien-quan-den-vo-sinh.aspx

Tấm gương về sự trung thực!

Giúp việc trả lại 100.000 USD cho chủ nhà

Một lao công ở Mỹ phát hiện ra hộp trái phiếu trị giá 100.000 USD khi dọn vệ sinh, liền trả cho chủ nhà để rồi được tặng lại gần 200.000 USD.

Người vô gia cư trả lại hơn 42.000 USD
893319-cb7089fe-8ef9-11e3-836d-7626-8050
Norman Saleh tìm thấy số trái phiếu gia bảo của chủ nhà trong khi dọn rác. Ảnh: News.com.au

Khi nhận việc dọn dẹp cho một ngôi nhà ở Michigan, Norman Saleh, làm công việc dọn dẹp nhà cũ trong hệ thống X-Trash, nghĩ rằng đó chỉ là một công việc như mọi ngày. Nhưng anh lại bất ngờ tìm thấy một hộp trái phiếu cũ với số tiền lớn mà chủ nhà bỏ quên, News.com.au hôm nay đưa tin.

Sau khi đếm số trái phiếu và nhẩm tính được giá trị của chúng, Saleh gọi điện thoại cho chủ nhà.

“Tôi biết rằng số tiền không hề nhỏ và tôi trả ngay lại cho gia chủ”, Saleh nói.

“Ông ấy đã rất bất ngờ. Ông ấy nói sẽ đến trong khoảng 20 phút nữa, nhưng chỉ 5 phút sau thì đã đến nơi”, Saleh kể về thời điểm gọi điện cho chủ nhà.

“Khi ông ấy về, tôi đưa hộp trái phiếu. Ông ấy nói: ‘Norm, anh sẽ được đền đáp gấp 10 lần hơn thế'”.

Và quả thật, người thật thà luôn luôn được đền đáp. Người chủ tặng cho Saleh 15.000 USD và trao tặng căn nhà trị giá 160.000 USD cho anh.

Người giúp việc trung thực trả lời rằng anh không cần gì cả. “Tôi được nuôi dạy để trở thành người trung thực và những gì không thuộc về tôi thì tôi nên trả lại”, Saleh nói.

Người chủ nhà thì nhất định yêu cầu Saleh phải nhận tiền thưởng và quà tặng là ngôi nhà và nói rằng: “Anh đã cứu tôi”.

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/giup-viec-tra-lai-100-000-usd-cho-chu-nha-2947886.html

‘Cha đẻ’ của Luật Doanh nghiệp bị đưa ra truy tố. Pháp Luật Hình Sự – XãLuận.com Tin Nóng

này

via ‘Cha đẻ’ của Luật Doanh nghiệp bị đưa ra truy tố. Pháp Luật Hình Sự – XãLuận.com Tin Nóng.

Chứng khoán Châu Á sụt giảm do tình hình kinh tế Hoa Kỳ

Thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay sụt giảm tiếp sau việc công bố những dữ liệu về ngành sản xuất của Mỹ yếu hơn dự trù.

Chỉ số Nikkei Tokyo chấm dứt phiên giao dịch trong ngày với mức giảm gần 4,2%, mức thấp nhất trong gần tháng qua.

Sau khi tăng mạnh vào năm 2013, chỉ số Nikkei giảm hơn 15% kể từ đầu năm nay.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói các nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Suga nói thêm những lo ngại về thị trưởng các quốc gia đang trỗi dậy, những dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ được công bố mới đây cho thấy có sự yếu kém, có nghĩa là có sự bất ổn định về nền kinh tế Mỹ.

Tiền đầu tư do đó chuyển sang những khoản nợ ít gặp nguy cơ hơn của chính phủ Mỹ, và cùng lúc đó, có một động thái mua trở lại đồng yen.

Giao dịch chứng khoán cũng thấp hơn tại Nam Triều Tiên và Hong Kong, dù những thị trường tại Trung Quốc và Đài Loan đóng cửa nghỉ lễ.

Ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Wall Street sụt giảm tệ hại nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, sau khi những dữ liệu mới cho thấy các hoạt động chế tạo của Mỹ chậm lại trong tháng Giêng.

Cũng có những lo ngại về những thị trường mới trỗi dậy, sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định cắt bớt việc mua trái phiếu để kích thích kinh tế.

Chính sách, chấm dứt vào cuối năm, có mục đích bơm tiền vào nền kinh tế, đẩy mạnh việc tăng trưởng việc làm và giữ lãi suất ở mức thấp.

Tuy nhiên giữa lúc lãi suất bắt đầu tăng, các nhà phân tích lo ngại các nhà đầu tư sẽ rút tiền từ những nền kinh tế mới trỗi dậy để tìm mức lời cao hơn tại Mỹ.

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/chung-khoan-chau-a-sut-giam-vi-quan-ngai-ve-nganh-san-xuat-o-my/1844233.html

Cần thận trọng với số liệu logistics!

(TBKTSG) – Ngày 10-1, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức hội thảo chuyên ngành logistics chủ đề “Tìm nguồn lực mới cho tăng trưởng bền vững” tại TPHCM và công bố hai báo cáo mới nhất về logistics Việt Nam. Bên cạnh một số phân tích rất công phu và kỹ lưỡng về thương mại và giao thông vận tải Việt Nam, báo cáo cũng đề cập rất nghiêm túc đến một vấn đề gây tranh cãi khác: tỷ trọng chi phí logistics trên GDP của Việt Nam.

Cụ thể, sau khi so sánh chi phí xuất nhập khẩu của một lô hàng thông thường tại Việt Nam (có tính đến cả các chi phí không chính thức), báo cáo ghi nhận chi phí logistics(1) của Việt Nam gần tương đương với của Trung Quốc và thấp hơn của Indonesia (hai nước này có chi phí logistics ước tính chiếm khoảng 18-20% GDP), trái với các báo cáo thường được trích dẫn rằng chi phí logistics của Việt Nam chiếm tới 25% GDP.

Báo cáo đề nghị người sử dụng phải cân nhắc những tỷ lệ này hết sức thận trọng, ít nhất vì hai lý do. Thứ nhất, giữa các kết quả tính toán còn có nhiều chênh lệch. Một số nghiên cứu cho biết tỷ trọng chi phí logistics của Việt Nam trên GDP thấp hơn. Cụ thể, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông Meyrick và cộng sự, và BPO đưa ra con số 15%, còn tập đoàn logistics Boston tính toán ra 13%(2).

Thứ hai và quan trọng hơn là hầu như tất cả những báo cáo trên đều không công bố phương pháp tính toán và nguồn số liệu sử dụng cho tính toán, nên khó đánh giá độ chính xác, xác thực của các kết quả. Báo cáo kết luận, những tính toán hiện có cho rằng chi phí logistics lên tới 25% GDP chỉ nên xem là chỉ báo tương đối về mức chi phí thật sự.

Nếu đồng ý với những ghi nhận trên, ta sẽ thấy một vấn đề đáng lo ngại rằng, mệnh đề “chi phí logistics chiếm 25% GDP” này lại đang được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan nhà nước, và ít nhiều mang hàm ý không tích cực. Chẳng hạn dự thảo “Đề án phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Cục Hàng hải Việt Nam soạn với chi phí gần 1,5 tỉ đồng, có khẳng định “chi phí logistics tại Việt Nam khá cao, chiếm 25% GDP”.

Trong khi đó, theo ước tính chính thức của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), tỷ lệ chi phí logistics so với GDP là 21%, con số này được công bố tại cuộc họp về Đề án phát triển dịch vụ logistics do Bộ GTVT tổ chức hồi tháng 10-2013. Đến ngày 15-11-2013, trong khuôn khổ diễn đàn logistics Việt Nam lần thứ nhất (mà Bộ GTVT là một trong các đơn vị tổ chức), con số 25% xuất hiện trở lại và được các báo đài sử dụng thống nhất khi đưa tin về diễn đàn này.

Vì chi phí logistics trong GDP chưa phải là một hạng mục phổ biến trong hệ thống các chỉ tiêu của Việt Nam, chúng ta có thể chấp nhận một phát biểu mang tính tương đối rằng trước đây, chi phí logistics chiếm trên 20% GDP Việt Nam. Nhưng giờ đây, khi các cơ quan chức năng đã tăng tần suất sử dụng số liệu này, thậm chí đưa ra mục tiêu để cải thiện chỉ tiêu này, thì yêu cầu về độ chính xác và tính nghiêm túc cần phải được đảm bảo.

Cũng tại buổi hội thảo của WB, ông Khuất Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Vận tải thuộc Bộ GTVT, đã phát biểu rằng bộ đang xây dựng những giải pháp quyết liệt để tái cơ cấu thị trường vận tải và một trong những mục tiêu phấn đấu là đến năm 2030 là phải đưa chi phí logistics tại Việt Nam giảm còn khoảng 15-20% GDP. Dễ nhận ra rằng, nếu sử dụng mốc 25% từ một số báo cáo và đề án của Cục Hàng hải, thì đây là một mục tiêu rất thiết thực, đòi hỏi nỗ lực của Bộ GTVT và các cơ quan chức năng trong các nội dung quy hoạch và điều hành. Nhưng nếu sử dụng con số 21% mà Bộ GTVT đã từng đưa ra, mục tiêu trên đã trở nên “dễ nuốt” hơn nhiều, đó là chưa kể đến vài con số khác mà khi sử dụng có thể khiến mục tiêu trên trở thành lạc hậu.

Để những quyết sách, đề án của Bộ GTVT thuyết phục, bộ cần công bố cách tính toán về tỷ trọng chi phí logistics trên GDP và nguồn dữ liệu phục vụ cho các tính toán đó, nếu không thì đừng nên sử dụng chỉ tiêu này để tránh những lãng phí không cần thiết.

(1)  Trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới, logistics được dịch là “kho vận”. Tác giả không phản đối cách dịch này, nhưng do tại Việt Nam hiện có nhiều ý kiến khác nhau về cách dịch và hiểu thuật ngữ logistics, nên tác giả không sử dụng cách dịch của báo cáo.

(2)   Theo tìm hiểu của tác giả, báo cáo của tập đoàn NOL và Frost & Sullivan (2007) đưa ra tỷ lệ 15-20%.
Để những quyết sách, đề án của Bộ Giao thông Vận tải thuyết phục, bộ cần công bố cách tính toán về tỷ trọng chi phí logistics trên GDP và nguồn dữ liệu phục vụ cho các tính toán đó, nếu không thì đừng nên sử dụng chỉ tiêu này để tránh những lãng phí không cần thiết.

http://www.thesaigontimes.vn/BlogDNChiTiet/109047/Than-trong-voi-so-lieu-logistics.html

Thuế bán phá giá: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý!

Hoa Kỳ lại áp thuế cao với cá tra, cá basa Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa có thông báo về quyết định sơ bộ của đợt rà soát hành chính lần thứ 9 (POR 9) đối với mặt hàng cá tra, basa xuất khẩu từ VN và thông báo mức thuế sẽ áp đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh của VN xuất khẩu sang thị trường nước này.

Được biết  mức thuế áp dụng cho các lô hàng xuất khẩu cách nay gần hai năm, trong giai đoạn từ 1/8/2011 đến 31/7/2012 đều tăng rất cao. Mức thuế suất với sản phẩm của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Công ty Hùng Vương đều tăng gần gấp đôi so với đợt rà soát lần thứ 8, lên tới 0,42USD/ kg với sản phẩm của Công ty Vĩnh Hoàn và 2,15USD/kg đối với Công ty Hùng Vương.

Mức thuế đối với các bị đơn tự nguyện khác cũng tham gia đợt rà soát này ở mức thấp hơn nhưng cũng lên tới 0,99USD/kg, còn các công ty khác là 2,11USD/kg.

Trao đổi ngày 4/9 với phóng viên , đại diện cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, đây là một quyết định bất ngờ và có nhiều mâu thuẫn. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định lựa chọn Indonesia làm nước thay thế để tính toán biên độ phá giá và áp mức thuế chống bán phá giá, dù cho Indonesia không có trong danh sách các nước được công bố bởi chính Bộ Thương mại Hoa Kỳ hồi tháng 11/2011.

Cũng theo cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Indonesia không phải là nước tương đồng để căn cứ tính thuế trong trường hợp này xét về điều kiện kinh tế cũng như đặc thù ngành nuôi trồng và chế biến cá tracá basa.

Theo quy trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam sẽ có bốn tháng để xem xét, khiếu kiện về quyết định của đợt ra soát hành chính thứ 9.

Nguồn: http://dddn.com.vn/tin-moi-nhat/hoa-ky-lai-ap-thue-cao-voi-ca-tra-ca-basa-viet-nam-20140205124135254.htm

Lừa đảo trong kinh doanh chứng khoán!

Đường vào tù của sếp chứng khoán

Chủ mưu các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 225 tỷ đồng của nhiều ngân hàng và đơn vị gây chấn động thị trường chứng khoán là Lê Hồ Khôi, tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An.

khoi.jpg
Bị can Lê Hồ Khôi.

Sau thời gian ăn nên làm ra cùng phong trào “nhà nhà chơi chứng, người người chơi chứng” đến năm 2010 khi thị trường bắt đầu sụt giảm, Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An lâm vào tình trạng thiếu vốn kinh doanh. Tổng giám đốc Lê Hồ Khôi chỉ đạo cán bộ, nhân viên dưới quyền hợp thức hồ sơ của cá nhân có tài khoản, và cổ phiếu mở tại Công ty Tràng An để vay tiền.

Trong số bị hại của vụ này, bị chiếm đoạt nhiều tài sản nhất là Công ty tài chính cổ phần Điện lực với số tiền lên tới hơn 104 tỷ đồng.

Để vay và chiếm đoạt tiền của công ty này, ông Khôi ký hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh với Công ty tài chính cổ phần Điện lực với nội dung: Công ty Tràng An giới thiệu khách hàng có nhu cầu hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh cho công ty điện lực. Công ty Tràng An đảm bảo vô điều kiện bằng toàn bộ tài sản của mình với các khoản hợp tác của khách hàng do Công ty Tràng An giới thiệu. Công ty Tràng An quản lý phong tỏa cổ phiếu của khách hàng đã được sử dụng để cầm cố, đảm bảo cho khoản hợp tác. Công ty Tràng An đảm bảo về tính hợp pháp và hợp lệ đối với các hồ sơ cung cấp cho Công ty tài chính cổ phần Điện lực. Hạn mức tối đa cho các khách hàng của Công ty Tràng An vay là 50 tỷ đồng và mỗi khách vay là 10 tỷ đồng.

Sau hợp đồng hợp tác trên, ông Khôi đã chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan hợp thức hồ sơ của cá nhân để giúp công ty vay tiền tại Công ty tài chính cổ phần Điện lực theo hình thức hợp tác vay tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh rồi chuyền tiền về tài khoản của Công ty Tràng An sử dụng.

Thực hiện ý tưởng của tổng giám đốc, Lan lấy chứng minh nhân dân của 9 cá nhân bao gồm mẹ đẻ, anh trai và những người quen để mở tài khoản chứng khoán mang tên họ tại Công ty Tràng An. Lan đưa các thông tin liên quan tới tài khoản chứng khoán của 9 người này và 2 nhân viên trong công ty là Nguyễn Trí Dũng và Nguyễn Như Hiền cho nhân viên kế toán, chỉ đạo lập 11 hồ sơ thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh theo mẫu do Công ty tài chính cổ phần Điện lực cung cấp.

Sau khi có 11 hồ sơ giả mạo, Lan cùng Lê Quang Hưng (kế toán) giả chữ ký của các cá nhân trong các giấy tờ hợp tác đầu tư, hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh. Lan còn lập một bản báo cáo tổng hợp tài khoản của 11 khách hàng trên cho nhân viên trong công ty ký xác nhận. Do tin tưởng Lan, các nhân viên trong công ty không kiểm tra tên tuổi của từng khách hàng và số dư chứng khoán có đúng thực tế không nên đã ký xác nhận. 11 hồ sơ được Tổng giám đốc Khôi ký duyệt để chuyển đến Công ty tài chính cổ phần điện lực vay tiền.

Công ty Điện lực chấp nhận cho vay và giải ngân trên 104 tỷ đồng. Số tiền này đã được Công ty Tràng An mang đi trả nợ.

Đến cuối 2011 sau khi đối tác phát hiện ra 11 hồ sơ được Công ty Tràng An hợp thức vay tiền, Khôi, Lan và Công ty Tràng An đã thế chấp tài sản và nộp tiền cho Công ty tài chính cổ phần Điện lực để khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan điều tra, không dừng lại ở hành vi lừa đảo trên, sự liều lĩnh của Khôi còn tiếp tục ở việc lập hồ sơ giả để vay tiền nhiều đơn vị, ngân hàng khác. Tháng 10/2010, Khôi ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội với nội dung: Công ty Tràng An giới thiệu khách hàng có nhu cầu nhận ủy thác đầu tư cho ngân hàng theo hình thức cầm cố chứng khoán niêm yết, là đầu mối liên hệ với ngân hàng về các giao dịch của khách. Công ty Tràng An kiểm tra rà soát hồ sơ, ký xác nhận hồ sơ của khách hàng trước khi trình ngân hàng.

Có được hợp đồng hợp tác trên, Khôi chỉ đạo Trịnh Văn Toàn (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Ngọc Lan hợp thức khống hồ sơ của 4 khách hàng theo hình thức nhận ủy thác đầu tư để vay tiền tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, sau đó chuyển tiền về tài khoản của công ty Tràng An. Ý đồ chiếm đoạt tiền của Khôi đã được kế toán trưởng thực hiện bằng việc dùng 4 chứng minh thư của 4 nhân viên trong phòng của gia đình Lan lập các giấy tờ cần thiết phục vụ việc vay tiền.

Số giấy tờ này được Lan và Lê Quang Hưng giả chữ ký của khổ chủ. Để hoàn thiện hồ sơ vay tiền của 4 cá nhân, Lan còn trình Trịnh Văn Toàn ký xác nhận việc 4 cá nhân này sở hữu và cầm cố 13 mã cổ phiếu các loại với số lượng lên đến hàng triệu đơn vị. Căn cứ hồ sơ của 4 cá nhân đã được phía Công ty Tràng An xác nhận, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội đã xét duyệt cho 4 khách hàng này được vay số tiền 56 tỷ đồng.

Theo yêu cầu của ngân hàng, trước khi giải ngân, Phó giám đốc Tràng An đã ký xác nhận phong tỏa tất cả các mã chứng khoán (thực chất là khống) của 4 khách hàng sở hữu. Thực tế 4 cá nhân đứng tên vay tiền ngân hàng không hề biết khoản vay trên bởi tiền được ngân hàng chuyển vào tài khoản của Tràng An. Số tiền này, Tràng An sử dụng hết vào thanh toán nợ.

Đầu năm 2011 thị trường chứng khoán giảm sút mạnh, giá trị chứng khoán đứng tên 4 cá nhân cầm cố tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội giảm xuống không đủ để đảm bảo cho khoản tiền nhận ủy thác nên phía ngân hàng yêu cầu Công ty Tràng An thông báo với các khách hàng trả một phần tiền ủy thác hoặc giảm cầm cố thêm chứng khoán cho ngân hàng.

Không có tiền để trả nợ ngân hàng, Khôi và Toàn đã dấn sâu hơn vào con đường lừa đảo, thống nhất lấy chứng khoán của các khách hàng có tài khoản chứng khoán tại công ty Tràng An, giả chứ ký của họ để thế chấp bổ sung vào Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, đảm bảo cho khoản tiền ủy thác của 4 cá nhân.

Toàn tự ý lấy chứng khoán của 18 khách hàng, giả chữ ký của họ trong hợp đồng cầm cố chứng khoán niêm yết với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội rồi xác nhận việc cầm cố, phong tỏa số chứng khoán trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đảm bảo cho khoản tiền mà Tràng An đã hợp thức hồ sơ khống của 4 cá nhân vay rồi chiếm đoạt 5 tỷ đồng của ngân hàng.

Riêng tổng giám đốc Khôi đã giả chữ ký để cầm cố 58.200 cổ phiếu của một khách hàng có tên Trần Quốc Việt và cầm cố 199.000 cổ phiếu, tương đương gần 2 tỷ đồng, do Công ty Tràng An sở hữu vào Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, đảm bảo cho khoản ủy thác đầu tư. Đến nay công ty Tràng An đã khắc phục trả cho ngân hàng 45,5 tỷ đồng, còn nợ 8,5 tỷ đồng.

Cuối 2011, Công ty Tràng An rơi vào vòng nợ nần ngập ngụa, tổng giám đốc Khôi càng liều lĩnh hơn. Để có tiền khắc phục hậu quả cho Công ty tài chính cổ phần Điện lực, cuối tháng 11/2011, ông Khôi đại diện Công ty Tràng An đã cầm cố 1.500.000 cổ phần tương đương 15 tỷ đồng mà Tràng An sở hữu tại công ty Cổ phần Fortika Trung Yên cho Công ty tài chính cổ phần Điện lực nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Thế nhưng sau khi cầm cố xong, ông Khôi lại đại diện cho Tràng An dùng số cổ phần đã chuyển nhượng trên để chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Tuệ 1.500.000 cổ phần và chuyển nhượng 450.000 cổ phần cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam. Tổng số tiền chuyển nhượng đã chiếm đoạt là 16 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, để có tiền trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hai Bà Trưng, cuối 2011 ông Khôi tiếp tục chỉ đạo Lan hợp thức hồ sơ của 9 cá nhân để vay tiền tại BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng theo hình thức cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán rồi chuyển tiền về tài khoản của Tràng An. Lan lấy 4 chứng minh thư của người quen và chứng minh thư của 5 khách hàng đưa cho Lê Quang Hưng hợp thức, lập khống hồ sơ.

Thông tin trong 4 bộ hồ sơ khống này được tổng giám đốc Khôi ký xác nhận “đúng sự thật”, BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng đã duyệt, giải ngân số tiền vay 45 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Tràng An mở tại BIDV Hai Bà Trưng. Số tiền này sau đó đã được BIDV Hai Bà Trưng giữ lại để thu hồi các khoản nợ trước đây của Tràng An…

Kết thúc giai đoạn điều tra, Công an Hà Nội xác định các bị can Khôi, Toàn, Lan và Hưng đã hợp thức hồ sơ, giả chữ ký khách hàng vay và chiếm đoạt hơn 220 tỷ đồng; thế chấp tài sản và trả tiền khắc phục được gần 175 tỷ đồng. Họ phải có trách nhiệm bồi hoàn cho BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội số tiền 35,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Khôi phải có trách nhiệm bồi hoàn cho bà Nguyễn Thị Tuệ 12 tỷ đồng và Công ty cổ phần dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam trên 3 tỷ đồng.

Khôi, Toàn, Lan bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự, mức phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.  Với cán bộ liên quan việc thẩm định hồ sơ vay tiền của Công ty Tràng An, Cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị Ngân hàng BIDV, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (nay sát nhập thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội), Công ty tài chính cổ phần Điện lực có hình thức xử lý hành chính nghiêm khắc.

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/duong-vao-tu-cua-sep-chung-khoan-2945116.html

Vụ kiện 1 tỷ USD chấn động Hollywood

Vụ kiện 1 tỷ đô chấn động Hollywood

Một nhà biên kịch vừa kiện Tom Cruise, hãng Paramount 1 tỷ USD vì cho rằng họ đã vi phạm bản quyền phim “Điệp vụ bất khả thi 4”.

Nhà biên kịch Timothy Patrick McLanahan đã gửi đơn kiện lên tòa án hôm 20/12/2013 và yêu cầu Tom Cruise cũng như 10 người liên quan và hãng Paramount đền bù 1 tỷ USD. Ông cho rằng ý tưởng kịch bản phim Mission: Impossible – Ghost Protocol được copy từ một kịch bản ông viết năm 1998 có tên Head On.

Tom Cruise vừa là diễn viên chính, vừa là nhà sản xuất “MI4”.

McLanahan cho hay ông đã gửi kịch bản Head On tới Ủy ban bản quyền Mỹ và đã nhận được giấy chứng nhận bảo hộ bản quyền. McLanahan đã gửi kịch bản tới William Morris Agency nhưng sau đó nó đã bị từ chối và rồi lại chu du khắp thế giới, trong đó có Rick Nicita, hãng đại diện cho Tom Cruise.
McLanahan cho biết có vô số điểm tương đồng giữa Head On vàMission: Impossible – Ghost Protocol. “Tôi ngay lập tức nhận ra rằng MI được viết và sản xuất dựa trên Head On”.
Doanh thu của phim Mission: Impossible – Ghost Protocol đạt 700 triệu USD.

Nguồn: http://news.zing.vn/Vu-kien-1-ty-do-chan-dong-Hollywood-post389588.html#home_cate.tinmoi

 

Đàn heo ngũ sắc có 1-0-2

Đầu xuân ngắm đàn lợn ngũ sắc kỳ lạ ở Hà Nội

Đàn lợn có mẹ là giống lai kinh tế màu trắng được phối với lợn đực hơn 1 tạ, có màu vàng da bò.

Bà Đàm Thị Ngọc ở xóm Na Sơn, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) – chủ nhân của đàn lợn trên cho biết: “Theo chủ của con lợn đực này thì đây là giống lợn Mỹ, đã có nhiều hộ chăn nuôi cho phối với lợn của nhà ông và đẻ ra con lai có màu vàng (giống bố), đen, đen trắng thì khá nhiều, nhưng đàn con có tới bốn năm màu thì chưa thấy”.

Con lợn nái của bà Ngọc đã đẻ được 10 con, trong đó có 2 con màu vàng ươm, 3 con đen, 1 con trắng muốt, 3 con trắng đốm đen và đặc biệt có một con có sọc dưa màu nâu đen trông như giống lợn rừng.

Chúng rất háu ăn và lớn nhanh như thổi, mới được hơn một tháng mà con nào cũng được hơn chục ký và đã được mọi người đăng ký mua hết.

Hiện nhà bà Ngọc còn một con heo nái khác cũng lấy giống từ con lợn đực này và vừa đẻ 16 con được hơn 10 ngày, nhưng bà chỉ để lại 10 con nuôi cho đỡ hại mẹ, trong đó có 1 con màu vàng, còn lại là màu trắng.

Nguồn: http://news.zing.vn/Dau-xuan-ngam-dan-lon-ngu-sac-ky-la-o-Ha-Noi-post389488.html#home_cate.tinmoi

Rác cũng có thể biến thành tiền nếu ta biết cách!

Biến rác thành hàng triệu USD

Thứ Tư, ngày 05/02/2014 13:00 PM (GMT+7)

Vỏ điều, vỏ dừa, bã mía… đang được nhiều doanh nghiệp chế biến thành những sản phẩm xuất khẩu có giá trị hàng triệu USD.

Từ những phế phẩm nông nghiệp tưởng chừng là đồ bỏ đi, nhiều doanh nghiệp (DN) nhờ nắm bắt được thời cơ đã chế biến thành các mặt hàng xuất khẩu đắt giá. Thậm chí do nhu cầu thị trường ngày càng lớn, các DN tái chế phế phẩm tăng sản lượng nhưng vẫn lo không đủ hàng cung ứng.

 

 

 

Cơ hội kinh doanh mới của DN

Từ lâu các cơ sở chế biến hạt điều xuất khẩu đều coi vỏ hạt điều là rác, đa số bị loại bỏ đem đốt. Thế nhưng hiện nay, nhờ DN biết tận dụng, mỗi tấn dầu được chiết xuất từ vỏ hạt điều xuất khẩu có trị giá khoảng 600 USD. Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hiệp hội Điều tỉnh Đồng Nai, cho biết nhiều DN mấy năm trở lại đây đã đầu tư công nghệ ngành sản xuất dầu vỏ hạt điều. Hằng năm, ngành sản xuất dầu vỏ hạt điều cả nước đạt sản lượng khoảng 80.000 tấn, trong đó xuất khẩu 60.000 tấn, thu về 50 triệu USD. Riêng tỉnh Đồng Nai chiếm khoảng 60% tỉ trọng của ngành sản xuất dầu vỏ hạt điều của cả nước.

Biến rác thành hàng triệu USD - 1

Chế biến dầu từ vỏ điều tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: QH

Bà Trần Thị Bích Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thảo Nguyên, tiết lộ: “DN đã đầu tư cả triệu USD cho công nghệ chưng cất dầu cardanol từ dầu vỏ hạt điều. Đây là nguồn nguyên liệu rất cần cho các ngành công nghiệp quan trọng. Đơn cử như sản xuất lớp phủ chống ăn mòn trong ngành cơ khí, chế tạo hay sản xuất sơn cao cấp chống gỉ sét trong ngành công nghiệp tàu biển. Việc sản xuất dầu vỏ hạt điều không những đem lại hiệu quả kinh tế cho DN mà còn giải quyết các vấn đề về lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.

Không chỉ vỏ hạt điều mà các phế phẩm từ vỏ quả dừa, xơ dừa… cũng bị vứt bỏ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Nhiều năm qua Công ty CP Trà Bắc – Trabaco (Trà Vinh) đã biết cách tận dụng sản xuất ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, than hoạt tính, cơm dừa sấy khô, mùn cưa, hộp khử mùi tủ lạnh… Theo đó, sản phẩm xuất khẩu sang thị trường như Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Á. Ông Huỳnh Khắc Nhu, Tổng Giám đốc Trabaco, chia sẻ hiện nay các sản phẩm của công ty đã có mặt tại 30 quốc gia trên thế giới và là nguồn cung ổn định cho hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị tại các quốc gia đó. Doanh thu năm 2013 của DN đạt 304 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra hơn 100 tỉ đồng. Riêng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 cũng đã tăng gần gấp đôi, đạt khoảng 12 triệu USD.

Theo đó, sản phẩm của Trabaco đã chiếm 80% thị phần ở Việt Nam. Đặc biệt sản phẩm than hoạt tính từ sọ dừa của DN đáp ứng rất nhiều nhu cầu của các ngành công nghiệp. Cụ thể, than hoạt tính sử dụng để hấp thu chất khí và chất lỏng trong các ngành công nghiệp dầu mỏ, y dược, luyện vàng, chế biến thực phẩm….

Hay các sản phẩm như bã mía, vỏ thơm, bã mì… cũng đã giúp ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Kim Nghĩa (Long An), xuất khẩu và đạt doanh thu hàng triệu USD mỗi năm. Trong năm 2013, dù các ngành sản xuất xuất khẩu đều gặp khó nhưng việc kinh doanh sản phẩm này vẫn ổn định, doanh thu tăng hơn 15% so với 2012. Bã mía, vỏ thơm, bã mì sẽ được chế biến đóng gói hoặc ép thành từng khối, nén thành viên xuất sang Nhật. Những sản phẩm này xuất sang Nhật sẽ được làm thức ăn chăn nuôi cho bò sữa và bò thịt.

Vốn đầu tư ít nhưng hiệu quả cao

Nhiều DN xuất khẩu nhận định nguồn nguyên liệu phế phẩm từ các ngành nông – lâm – thủy sản còn khá dồi dào, trong khi đó thị trường đầu ra sản phẩm rất lớn nên DN rất có nhiều cơ hội để phát triển.

Ông Nguyễn Thái Học, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods), cho hay hiện nay ngày càng nhiều cơ sở, DN nhỏ quan tâm đầu tư sản xuất dầu vỏ hạt điều. Dây chuyền thiết bị để sản xuất 100% là hàng trong nước nên vốn đầu tư không quá lớn mà hiệu quả kinh tế khá cao. Thêm vào đó, chi phí nhân công cũng khá rẻ vì một dây chuyền sản xuất chỉ cần vài lao động.

Theo ông Học, dầu vỏ hạt điều rất hút hàng tại các thị trường Trung Quốc, EU, Nhật. Vì ngành chế biến này có nhiều đặc thù nên DN sản xuất dầu vỏ hạt điều rất cần có khu công nghiệp riêng để tập trung sản xuất.

Ông Huỳnh Khắc Nhu, Tổng Giám đốc Trabaco, cho hay trong thời gian tới DN sẽ dự định đầu tư thêm dây chuyền sản xuất hiện đại, đa dạng hóa các sản phẩm, mở rộng thị trường phấn đấu doanh thu những năm tiếp theo đạt 20-25 triệu USD. DN đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của khách hàng. Trong đó có sản phẩm than sạch BBQ (Barbeque) phục vụ cho ngành du lịch, sử dụng cho khách nướng thực phẩm ngoài trời, bờ biển…

Phải đầu tư cho chế biến sâu

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn dầu vỏ hạt điều từ Việt Nam. Nước này nhập dầu vỏ điều Việt Nam về còn tinh chế nhiều sản phẩm khác với giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với dầu thô. Theo đó, các sản phẩm bao gồm vật liệu kết dính chất lượng cao, các loại sơn cao cấp, bo mạch sản phẩm điện tử… Xuất khẩu điều Việt Nam năm 2013 đạt giá trị hơn 1,8 tỉ USD, trong đó dầu vỏ điều và các sản phẩm chế biến sâu khác đạt hơn 2 tỉ USD. DN phải tiếp tục đầu tư chế biến sâu tạo ra những sản phẩm giá trị cao hơn nữa chứ không nên chủ yếu xuất thô.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam(Vinacas)

 

Nguồn: http://us.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/bien-rac-thanh-hang-trieu-usd-c52a607518.html

3 món dai dai, giòn giòn từ dạ dày

3 món dai dai, giòn giòn từ dạ dày.

Bao tử trộn chua ngọt, QUÁ ĐÃ!

Thịt heo ngâm ngày Tết

Nhớ món thịt heo ngâm ngày tết

Chủ Nhật, ngày 02/02/2014 07:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Trong những ngày tết, các món ăn như bánh tráng cuốn rau sống, bánh chưng, bánh tét… có thêm món thịt heo dầm nước mắm, thì hương vị món ăn càng thêm thơm ngon, đậm đà hồn quê hương xứ sở.

ẨM THỰC 24H chia sẻ công thức Nấu ăn ngon, thực đơnMón ngon mỗi ngày đơn giản, ngon miệng.

Khám phá Ẩm thực Việt Nam 3 miền, địa chỉ quán ăn ngon trên cả nước.

Nhớ lại ngày ấy, miền Trung xứ Quảng quê tôi còn nghèo xơ xác với đất đai khô cằn trong nắng gió. Nạn hạn hán, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra gây mùa màng thất bát nên cuộc sống của người dân còn lắm khó khăn. Dẫu vậy, hằng năm trong xóm có nhiều nhà nuôi vài con heo cỏ để ngày tết làm thịt chia nhau mang về cúng tổ tiên, ông bà và làm thực phẩm dự trữ ăn dần trong những ngày tết. Bởi vậy có câu: “Đói ngày tết, hết ngày mùa”.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 27 tháng Chạp, nhà tôi làm heo để lấy thủ (đầu) cúng tất niên. Số thịt còn lại sau khi chia và biếu các nhà chú, bác, cô, dì… phần còn lại mẹ tôi chế biến các món như nấu đông, hon đường, rán mỡ…, nhưng tôi thích nhất là món thịt heo dầm nước mắm do tay mẹ chế biến. Để làm món này, mẹ chọn thịt mông hoặc thịt đùi; da mỏng, lớp mỡ không dày quá. Mẹ xắt thành miếng dài có, ngắn có nhưng dày chừng 3 – 4 phân là vừa, rồi luộc chín tới.

Mẹ nấu nước mắm loại thượng hạng, thêm đường cát vào, mẹ nói dùng đường bát tuy ngọt hơn, nhưng “mùi đường” bát làm giảm đi hương vị đặc trưng của món thịt heo dầm nước mắm. Sau khi tan đường, nhắc xoong xuống để nguội. Trước đó mấy ngày, mẹ lấy cái thẩu thủy tinh có nắp (khoảng 5 lít) rửa sạch để ráo. Bằng kinh nghiệm của mình, mẹ gia giảm đường để sau này món thịt sẽ để được thật lâu và ngon hơn. Bà sắp thịt heo đã luộc vào thẩu, gia giảm thêm một số tỏi, gừng, mì chính… và châm nước mắm đường vào ngập thịt. Để qua 1 – 2 giờ, khi thấy mực nước mắm hạ thấp xuống thì bà tiếp tục châm thêm cho mực nước mắm cao hơn mặt thịt ít nhất 5 phân và đậy kín nắp, để nơi thoáng, ráo.

Nhớ món thịt heo ngâm ngày tết - 1

Thịt heo ngâm nước mắm

Mẹ tôi cho hay, sau khi ngâm nước mắm qua 2 ngày thì thịt đã thấm nước mắm, có thể ăn được. Thịt càng để lâu càng thấm, phần mỡ sẽ trở nên trong, giòn hơn, ăn càng mặn mà hấp dẫn. Với tay nghề của mẹ, chất lượng nước mắm và thời tiết khi làm, món thịt heo dầm nước mắm sẽ đạt được độ ngon lý tưởng.

Cứ vào thời điểm trước tết, vườn rau trước nhà của mẹ tôi trồng đủ thứ nào cải ngọt, tần ô, xà lách, hành, ngò ta, các loại rau thơm… Đi chơi tết đã đời về, anh em chúng tôi phân công người xắt thịt, người hái rau, người lấy bánh tráng nhúng nước, trong chốc lát có ngay món thịt heo dầm nước mắm cuốn bánh tráng chấm với nước mắm pha vị chua của chanh; nồng nàn của tỏi ớt, vị thơm ngọt của thịt…, tất cả hòa quyện vào nhau, thơm ngon vô cùng.

Ngày nay cuộc sống đã đủ đầy, nhưng mỗi khi tết đến xuân về, anh em chúng tôi vẫn thường làm món thịt heo dầm nước mắm để ăn mà nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ về những cái tết ở quê nghèo trong thời thơ ấu.

Nguồn: http://us.24h.com.vn/am-thuc/nho-mon-thit-heo-ngam-ngay-tet-c460a606276.html

Truyền kháng thể – liệu pháp thay thế hứa hẹn cho bệnh nhân AIDS

Truyền kháng thể – liệu pháp thay thế hứa hẹn cho bệnh nhân AIDS.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Châu Âu sụt giảm

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Châu Âu sụt giảm.


Skip to toolbar