Community Platform
Interests
Not Available
This Year
No Points
Total
No Points
MIS Badge

Click here
to validate the recipient

DUI, LÁI XE TRONG TÌNH TRẠNG SAY RƯỢU BIA

DUI, LÁI XE TRONG TÌNH TRẠN SAY RƯỢU BIA

LÁI XE TRONG TÌNH TRẠNG BỊ ẢNH HƯỞNG

CỦA CHẤT KÍCH THÍCH
DRIVING UNDER INFLUENCE (DUI)

I – Các quy định và Hình phạt DUI
DUI (Driving Under Influence) bao gồm lái xe trong tình trạng bị say rượu; lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng của chất kích thích (thuốc phiện, ma túy, hay các loại thuốc gây ảo giác khác,…). Trong phạm vi bài viết này sẽ bàn về các quy định và những hậu quả của DUI liên quan đến lái xe trong tình trạng say rượu, bia.
Việc xác định một người lái xe khi đã uống rượu bia có bị DUI hay không căn cứ vào nồng độ cồn (% lượng cồn trong 100ml máu) trong máu của người đó, gọi là BAC (Blood Alcohol Concentration). Ở TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG, THƯỜNG NẾU BAC TỪ 0.08 (8%), THÌ BỊ COI LÀ DUI. Cùng một lượng bia, rượu uống vào cơ thể, những BAC đối với mỗi người có thể khác nhau, căn cứ vào giới tính, độ tuổi, cân nặng, thời gian uống rượu bia. Ví dụ như 2 người đàn ông, người thứ nhất nặng 165bls, uống 4 chai bia, loại 12fl oz, lái xe sau 30 phút uống, thì BAC là 0.0824; người thứ 2 nặng 170bls, và cùng uống 4 chai 12fl oz, cùng lái xe sau 30 phút uống bia, thì BAC là 0.07973. Như vậy, người thứ nhất bị DUI (vì BAC cao hơn 0.08 hay 8%), còn người thứ 2 không bị DUI (vì BAC thấp hơn 0.08 hay 8%).
DUI được quy định theo luật tiểu bang. Ở tất cả các tiểu bang, DUI thường được chia thành 3 mức độ:
DUI mức độ nhẹ (General Impairment)
Nồng độ cồn trong máu (BAC) là từ 8% – 9.9%. Mức phạt như sau:
Nếu trước đó chưa bị DUI nào, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền $300; 6 tháng quản chế (Probation); bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia theo lệnh của tòa.
Nếu trước đó đã bị 1 DUI, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền $300 – $2,000; treo bằng lái xe 12 tháng; tù giam từ 5 ngày – 6 tháng; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia theo lệnh của tòa; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 2 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $500 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 10 ngày – 2 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
2. DUI mức độ cao (High BAC)
Nồng độ cồn trong máu (BAC) là từ 10% – 15.9%. Mức phạt như sau:
Nếu trước đó chưa bị DUI nào, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $500 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 48 giờ – 6 tháng; bắt buộc điều trị cai rượu bia.
Nếu trước đó đã bị 1 DUI, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $750 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 30 ngày – 6 tháng; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 2 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 90 ngày – 5 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 3 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 1 năm – 5 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
3 – DUI mức độ cao nhất (Highest BAC)
Nồng độ cồn trong máu (BAC) là từ 16% trở lên. Mức phạt như sau:
Nếu trước đó chưa bị DUI nào, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1000 – $5,000; treo bằng lái xe 12 tháng; từ giam từ 72 giờ – 6 tháng; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia.
Nếu trước đó đã bị 1 DUI, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $1500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 90 ngày – 5 năm; bắt buộc học lớp lái xe an toàn; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Nếu trước đó bị 2 DUI hay nhiều hơn, thì hình phạt bao gồm: phạt tiền từ $2500 – $10,000; treo bằng lái xe 18 tháng; từ giam từ 1 năm – 5 năm; bắt buộc điều trị cai rượu bia; 1 năm bắt buộc gắn thiết bị kiểm soát độ cồn trong xe.
Theo quy định mới về DUI, người chưa thành niên, tài xế lái xe thương mại, tài xế lái xe bus và bus trường học, và những tài xế khác mà gây ra tại nạn thương tích, hay hư hại tài sản, thì mặc dù BAC thấp hơn 8%, thì vẫn được xem là DUI.
LƯU Ý: Mặc dù DUI được coi là tội phạm (crime) nhưng được phân vào loại TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG (MISDEMEANOR).

II – Những hậu quả của DUI liên quan đến tình trạng di trú
Tình trạng di trú được quy định theo luật Liên bang (Luật di trú và các quy định khác).
Thông thường, những người chưa vào quốc tịch Mỹ, như thường trú nhân (Thẻ Xanh), du khách, … sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bị DUI. Trong phạm vi bài viết này, sẽ chỉ đề cập đến sự ảnh hưởng của DUI (uống bịa rượu) đến tình trạng di trú của Thường trú nhân (Thẻ Xanh).
Khi bi DUI (uống bia rượu), thường trú nhân thường lo lắng nhất về 3 vấn đề sau:
Có bị trục xuất hay không?
Có được thi và vào quốc tịch Mỹ hay không?
Có được bảo lãnh thân nhân hay không?
Công ăn việc làm có bị ảnh hưởng không?

1 – Bị DUI (uống bia rượu) có bị trục xuất hay không?
The quy định của Immigration and Nationality Act (INA), thì những căn cứ để thường trú nhân bị trục xuất như sau:
Từ trước đến nay không phạm tội nghiêm trọng (aggravated felony). Những loại tội nghiêm trọng này bao gồm: tội liên quan đến bạo lực mà ở tù từ 1 năm trở lên; trộm, trộm cắp (bao gồm tội tiêu thụ tài sản trộm cắp) mà ở tù từ 1 năm trở lên; buôn bán ma túy, vũ khí, hoặc vật liệu nổ; buôn người; giết người, hiếp dâm, hay lạm dụng tình dục trẻ em; giúp đỡ hay động phạm với người khác phạm tội nghiêm trọng.
Những tội phạm khác mà có ảnh hưởng xấu đến xã hội, bao gồm: giả mạo tài liệu, chứng cứ để được nhập cảnh vào Mỹ; kết hôn giả để được nhập cảnh và ở lại Mỹ; có hành động gây phương hại đến an ninh quốc gia; gian lận bầu cử.
NHƯ VẬY, THƯỜNG TRÚ NH N BỊ DUI DO UỐNG BIA RƯỢU SẼ KHÔNG BỊ TRỤC XUẤT VÌ DUI CHỈ BỊ COI LÀ TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG (MISDEMEANOR), TRONG KHI CĂN CỨ ĐỂ TRỤC XUẤT LÀ PHẠM TỘI NGHIÊM TRỌNG (AGGRAVATED FELONY).

2- Bị DUI có được thi và vào quốc tịch Mỹ không?
Theo quy định của the Immigration and Nationality Act (INA), thì việc thường trú nhân có được nộp đơn thi quốc tịch và được nhập tịch hay không căn cứ và lý lịch tư pháp (criminal history record) của người đó. Thường là, nếu phạm tội mà ở tù từ 1 năm trở lên (felony) thì không được nộp đơn thi quốc tịch. Nếu chỉ phạm tội mà ở tù dưới 1 năm (misdemeanor) thì được nộp đơn thi quốc tịch, nhưng nếu có đậu phỏng vấn, thì cũng không được tuyên thệ để nhận bằng quốc tịch. Trong mẫu đơn thi quốc tịch N-400, có phần hỏi về criminal history record của đương đương. Theo đó, trong mục 22 -28 có yêu cầu khai về criminal history record, theo đó bắt buộc bạn phải khai cả về những tội phạm mà trước đó đã được clear. Tuy nhiên, nếu đã clear thì vẫn khai để USCIS biết, nhưng bạn vẫn được nộp đơn thi và tuyên thệ vào quốc tịch.
Trong tất cả các trường hợp, thường trú nhân cần làm thủ tục clear criminal history record của mình trước để có thể nộp đơn thi và tuyên thệ vào quốc tịch.

3 – Bị DUI có được bảo lãnh thân nhân hay không?
Theo quy định của Luật di trú (INA) thì, công dân Mỹ và thường trú nhân (Thẻ Xanh 10 năm hoặc vô thời hạn) có quyền bảo lãnh định cư cho thân nhân của mình, như vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh chị em. Để được đủ điều kiện bảo lãnh thân nhân, công dân Mỹ và thường trú nhân phải thỏa mãn yêu cầu về tài chính, đóng thuế, và không bị hạn chế về tình trạng di trú, như bị giữ Thẻ Xanh, bị trục xuất. NHƯNG VẬY, THƯỜNG TRÚ NH N NẾU CHỈ BỊ DUI, VÀ KHÔNG BỊ GIỮ THẺ XANH THÌ VẪN CÓ QUYỀN BẢO LÃNH TH N NH N BÌNH THƯỜNG, MIỄN LÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI CHÍNH, THUẾ.
Lưu ý: Thường trú nhân chỉ được bảo lãnh thân nhân theo diện F2A (vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi); và F2B (con độc thân từ 21 tuổi trở lên). Như vậy, nếu muốn bảo lãnh cha mẹ, con có gia đình, anh chị em thì Thường trú nhân phải thi vào quốc tịch Mỹ.

4 – Công ăn việc làm có bị ảnh hưởng không?
Chắc chắn là có bởi vì DUI record là public record, nghĩa là bất cứ ai cũng có quyền được biết về DUI history record của bạn. Thường là người chủ hãng (employer) sẽ xem DUI history record của bạn trước khi có quyết định nhận bạn vào làm hay không. Những người bị DUI thường hay bị từ chối nhận vào làm việc.

III – THỦ TỤC CLEAR DUI
Để clear DUI đòi hỏi người có kiến thức và nhiều kinh nghiệm về DUI.
1 – Đối với người bị DUI lần đầu:
Thông thường, nếu bạn bị DUI lần đầu, thì để tránh bị kết tội và lưu record, bạn phải trả tiền phạt, tham gia các khóa học về an toàn giao thông, chịu giám sát trong thời gian thử thách (probation) (gọi là Chương trình ARD).
Sau khi đã hoàn thành Chương trình ARD này, bạn có 2 cách để xin xóa DUI:
– Xin lệnh của Tòa để xóa DUI.
– Hoặc bạn phải chờ cho hết thời gian tự động xóa DUI, thường là từ 7 – 10 năm. Ở Pennsylvania theo luật mới được thông qua ngày 1 tháng 2 năm 2004, thì thời gian tự động xóa DUI là 10 năm.
Như vậy, sau khi DUI được xóa, nếu bạn tiếp tục bị DUI, thì DUI này sẽ được coi là DUI lần đầu.

2 – Đối với người bị DUI lần thứ 2 trở lên:
Thông thường, bạn không được tham gia Chương trình ARD, mà cách tốt nhất là nhờ luật sư DUI, vì luật sư DUI thường có quan hệ tốt với cảnh sát và tòa án, là những người có thẩm quyền quyết định bạn có bị DUI hay không. Cảnh sát có thể khai rằng máu đo nồng độ cồn bị sai, hoặc thậm chí cảnh sát không tham gia phiên tòa, lúc đó bạn là người thắng kiện và không bị DUI. Tòa án của có quyền hoãn phiên tòa nhiều lần, hoặc thẩm vấn cảnh sát về DUI của bạn, và có quyền ra bản án tuyên bạn không bị DUI.
Vậy trong trường hợp bị DUI từ lần thứ 2 trở lên, cách tốt nhất là bạn nên nhờ luật sư DUI lo thủ tục.

https://www.facebook.com/pages/T%C3%ACm-Hi%E1%BB%83u-Lu%E1%BA%ADt-Ph%C3%A1p-Hoa-K%E1%BB%B3/768761736545521?ref=aymt_homepage_panel


Skip to toolbar